top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

December 2021

Sídlo školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová DEJ - Alexander Dubček 8. ročník 10.12.2021
Úloha
Prevziať
       

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
       
Úloha
Prevziať
       

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
     
Úloha
Prevziať
     

 

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová TSV - Telesné cvičenia na správne držanie tela - 3. ročník praktickej školy 09.12.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová ZDV - Nervová sústava - 3. ročník praktickej školy 09.12.2021