top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Február 2022

Sídlo školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
       
Úloha
Prevziať
       

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
       
Úloha
Prevziať
       

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
     
Úloha
Prevziať
     

 

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
     
Úloha
Prevziať