top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Január 2021

Sídlo školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková ETV - Kúzelná skrinka 7.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka BIO-Vznik pohorí, zemetrasenie 9.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová SJL-Vybrané slová po m 6.ročnik 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková OBV-Spoločenské správanie 7.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília DEJ- Matej Korvín 9.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília DEJ - Husitské hnutie 9.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka SLJ-Stupňovanie prídavných mien 8.-9.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová VLA-Uhorsko v 13.storočí 6.ročnik 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília SJL- Slovesá v prítomnom čase 9.ročník 27.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka MAT-Kružnica 9.ročník 27.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská SJL - Opakovanie podstatných mien 8.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-BIO-Opakovanie, upevňovanie učiva 9.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-CHE-Chemické prvky 9.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová BIO-Lesné spoločenstvo II. 7.ročnik 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-GEO- Poľsko 7.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská MAT-Zlomky 8.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová SJL-Skloňovanie podstatných mien 7.ročnik 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková BIO-Srdce 8.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília GEO-Chránené územia 9.ročník 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka GEO-Ázia 8.ročník 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková GEO-Maďarsko 7.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília DEJ- Matúš Čák Trenčiansky 9.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka BIO-Kostra človeka 9.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka FYZ-Žiarovka 9.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová SJL-Vybrané slová po p 6.ročnik 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília DEJ- Vpád Tatárov 9.ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová VLA-Tatári na Slovensku 6.ročnik 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka DEJ- Vpád Tatárov 9.ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská GEO-Zaujímavosti o Ázii 8.ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková BIO-Opakovanie, upevňovanie učiva 9.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová SJL-Číslo podstatných mien 7.ročnik 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-Občianska výchova -Školský poriadok a správanie v škole 7.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-Etická výchova-Pozitívne sebahodnotenie a pocit viny 7.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková Pracovné listy-BIO-Pohyby dosiek, vznik pohorí a zemetrasenie 9.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská BIO - Dýchacia sústava 8.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová BIO-Lesné spoločenstvo 7.ročnik 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová MAT-Rovinné útvary 7.ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková GEO-Poľsko 7.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília GEO-Opakovanie- Slovensko 9.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová MAT-písomné delenie číslom 6 7.ročnik 15.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská FYZ-Jednoduché stroje 8.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka FYZ-Magnety 9.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová SJL-Hláskoslovie -opakovanie 6.ročnik 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková PVC-Práce v domácnosti – šitie, prišitie pútka 7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková ETV-Pozitívne sebahodnotenie a pocit viny 7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková BIO-Pohyby dosiek, vznik pohorí a zemetrasenie 9.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková GEO-Česká republika 7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília MAT- Opakovanie- Násobenie desatinného čisela desatinným číslom 9.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová SJL-Rod podstatných mien 7.ročnik 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka FYZ-Účinky sily 8.-9.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová MAT-Sčítanie a odčítanie v obore do 1000 6.ročnik 14.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská MAT-Zábavná násobilka 8.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová SJL-Sloh-V holičstve a kaderníctve 7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Monika Lipajová Glodžáková OBN-Školský poriadok a správanie v škole 7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília DEJ-Príchod Slovanov na naše územie a vznik Veľkomoravskej ríše 9.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka SJL-Podstatné mená - vzor SRDCE 8.-9.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová VLA-Začiatky našich národných dejín (opakovanie) 6.ročnik 13.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová MAT-Násobenie číslom 8 a 9 7.ročnik 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kušniarová FYZ-Ako vzniká dážď 7.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská MAT-Ruleta 8.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília MAT-Opakovanie-Zapisovanie zlomkov 9.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská SJL-Podstatné mená 8.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová SJL-Podstatné mená 7.ročnik 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová MAT-Geometria 6.ročnik 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka MAT-Delenie dvojcifernými číslami-Opakovanie 9..ročnik 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka MAT- Delenie so zvyškom-Opakovanie 8..ročnik 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Karol Čonka SJL - Podstatné mená - vzor dievča 8.-9.ročnik 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Erika Šoltésová SJL - Čítanie 6.ročnik 11.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Jana Drugdová BIO-Vodné spoločenstvo 7.ročnik 11.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Nina Kováčik Polomská BIO-Obehová sústava 8.ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr.Šulajová Emília SJL-Opakovanie skloňovanie podstatných mien ženského rodu - 9.ročník 11.01.2021

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-ČIL-Básničky o zvieratkách 5.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL-Rod a číslo prídavných mien 7. ročník B- variant 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková SJL-Vyvodenie hlásky a písmeno H, h 2.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková MAT-Maľovaná hádanka, počítanie do 7 2.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Poznávame časti dňa a hodiny 7.ročník B-variant 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná SJL-Dvojhlásky ia, ie, iu 7.ročník B-variant 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová MAT-Sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla s jednociferným 4.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová SLJ- Slabiky s U, u, ú - Vyvodenie Dž, dž 1., 3. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková VEU-Kalendár 4., 5., 6., 7., 9. ročník B- variant 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová MAT-Určovanie počtu predmetov, porovnavanie do 3 - sčitovanie do 20 s prechodom 1., 3. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková VLA-Význam živočíchov 5.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-VLA-Význam a ochrana zvierat 5.ročník 27.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová VEU-Dopravné značky 1., 3. ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL-ČIL,JAKp-Úlohy na text z čítanky str. 56,57 5.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-SJL-JAKg-Vybrané slová po b- byť, bývať, byt 5.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovné listy-MAT-Utvrdzovanie-Prirodzené čísla 1-1000 5.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová SJL-Gramatika-rozdelenie hlások - samohláska a, á 4.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková RGČZ-Akú hlásku počujeme na začiatku a na konci slova 2.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková VEU-Moja rodina 2.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková MAT-Počítame s Patrolou 4., 5., 6., 7., 9. ročník B- variant 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková SJL-Hláska a písmeno H, h 2.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL-Číslo podstatných mien 6. ročník B- variant 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková MAT-Prirodzené čisla 1-1000 5.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová VEU-Príroda v zime - Zvieratá v zime 1., 3. ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová VLA-Vodné toky, mosty, nádrže vody, využitie vody 4.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Vybrané slová 5.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová MAT-Numerácia č.3 - Odčítanie do 20 bez prechodu 1., 3. ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL- Čítanie s porozumením, slovná zásoba a slovosled 4., 5., 6., 7., 9. ročník B- variant 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná MAT-Čo už viem - čísla do 100 7.ročník B-variant 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná SJL-Čítame s múdrou sovou 7.ročník B-variant 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová SJL-Hláska písmeno U, Dz 1., 3. ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková MAT-rozcvičme sa, počítajme! 2.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová SJL -Macko a Mráz-čítanie 4.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-VLA-Život rýb 5.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-JAKg-Vybrané slová po b 5.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-SJL-ČIL-Úlohy na text z čítanky str. 54-55 5.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková Pracovný list-MAT-Numerácia čísel 1-1000-opakovanie 5.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková MAT-Opakovanie 2.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková MAT- Finančná gramotnosť 4., 5., 6., 7., 9. ročník B- variant 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Prikrmovanie vtákov 5.ročník B-variant 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková SJL-Opakujeme písmená abecedy 2.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová MAT-Opakovanie do 20 1., 3. ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová MAT- Počítame s Harrym Potterom do 100 - opakovanie 4.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková MAT-Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 5.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová SJL-Opakovanie 1., 3. ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková VEU-Zima opakovanie 4., 5., 6., 7., 9. ročník B- variant 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL-Dvojhlásky opakovanie 7. ročník B- variant 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Lesné zvieratá v zime 7.ročník B-variant 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková RGČS 2.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová VLA-Dopravné značky-opakovanie 4.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-JAKg-Doplňovačky spodobovanie 5.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková VLA-Lesné stavovce -obojživelníky, plazy 5.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL-Rod podstatných mien opakovanie - 6. ročník B- variant 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová MAT-Opakovanie 1., 3. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Plazy 7.ročník B-variant 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková VEU-Zvieratá v jeseni a zime 2.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová SJL-Zimné čítanie 4.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Lesné zvieratká sa predstavujú 5.ročník B-variant 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková SJL-Spodobovanie 5.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová SJL-Opakovanie 1., 3. ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková MAT-Počítame do 7 2.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová MAT-Počítame do 100 s Dedoles - opakovanie 4.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL- Abeceda opakovanie 5., 7., 9. ročník IVVP (B variant) 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Spurná VEU-Mačka domáca 7. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková MAT - Sčitovanie a odčitovanie opakovanie 5., 6., 7.+ 7., 9. ročník IVVP (B variant) 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jana Skýpalová SJL-gramatika-veselé opakovanie 4.ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Kozáková SJL-Opakujeme písmená abecedy 2.ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Radana Árvaiová VEU-Opakovanie domáce zvieratá - 1., 3. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Jarmila Fajčíková MAT-Sčítanie a odčítanie bez prechodu cez základ, opakovanie 5.ročník 11.01.2021

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková DEJ-Slovenská Republika v rokoch 1939- 1945- 8. ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VLA-Husitské hnutie-6.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list- MAT- IVP-Sčítanie dvojciferných čísel a násobkov čísla 10- 6. ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová VLA-Vtáky- 6.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková VYV-Hlavonožec, snehuliak, ľudská postava - triedy pre žiakov s autizmom 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová GEO-Ázia - 8.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Pracovný list-Mat-Číslo 4 - 4.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Pracovný list-SJL-Písmeno K- 4.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Pracovný list-Mat-Číslo 8 - 4.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová RGZP-Písanie číslice 2-1. - 2.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová SJL-Čítanie s porozumením-2.ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VEU-Rodina a spoločnosť-2. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list- SJL- JAK- Používanie osobných zámen- tykanie a vykanie 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-V banke-osobný účet, platobná karta, bankomat, oboznámenie sa s prostredím banky 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovný list-VEU-V banke-osobný účet, platobná karta, bankomat, oboznámenie sa s prostredím banky 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová BIO - Listnaté a ihličnaté stromy - 7. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová HUV - Poznatky o hudobných skladateľoch - Bedřich Smetana - 6. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list-VLA - Služby - čistiareň 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list -MAT- Sčítanie a odčítanie v obore do 4 - upevňovanie učiva - 2. ročník (IVP) 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list -MAT - Násobenie a delenie 10 - opakovanie - 7. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová SJL - opakovanie-začiatočné hlásky -1.ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovny list-SJL-JAK-Vybrané slová po m-6. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Starostlivosť o zvieratá a vtáky v zime 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovny list-VEU-Príroda-Starostlivosť o zvieratá a vtáky v zime 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RKS-Opakovanie slov T,t-7.ročník C-variant 27.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová MAT-Číselný rad v obore do 100-6.ročník 27.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VLA-Boj o práva Slovákov v mestách v Uhorsku-6.ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Bezpečnosť pri zimných športoch a hrách na snehu 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovny list-VEU-Príroda-Bezpečnosť pri zimných športoch a hrách na snehu 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová TVOV-Pohybové hry 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovny list-VEU-Povolania 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovny list-VEU-Stimulačné aktivity zamerané na rozvoj čiastočných funkcií 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovny list-VEU-Zvieratá 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová FYZ-Jednoduché stroje -7.ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková GEO-Zaujímavosti Indie- 8. ročník 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy- MAT-Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez 10-6.ročník- IVP 25.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-V banke-Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-V banke-Sporenie, usporená suma, vklad, výber a zostatok peňazí v banke 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová MAT-Numerácia v obore do 1000 -7.ročník 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková DEJ-Adam František Kollár-7. ročník 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RGZ-Opakovanie písmena T-7.ročník C-variant 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková FYZ-Nadľahčovanie v plynoch-7. ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy- MAT-Odčítanie do 4-2. ročník- IVP 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list -VEU-Ročné obdobia-Opakovanie-2. ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová VLA-Využitie služieb s pomocou 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Pracovné listy-MAT-Opakovanie v obore do 20-6.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová Pracovné listy-SJL-Opakovanie písmen Ĺ,ĺ,Ŕ ŕ-6.ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová VLA -Zimný spánok niektorých zvierat-6. ročník pre žiakov s autizmom 21.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová SJL-Vyvodenie písmena ä-7. ročník pre žiakov s autizmom 21.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová SJL-Opakovanie písmen Ŕ Ĺ-6.ročník pre žiakov s autizmom 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Zimné športy 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Príroda-Zimné športy 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková BIO-Hlasový orgán- 8. ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy- SJL-Zámená-8. ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová GEO-Povrch krajiny -7.ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovný list-VEU-Stimulačné aktivity-1., 2.ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Pojmy-sneženie, fujavica, poľadovica 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Príroda-Pojmy-sneženie, fujavica, poľadovica 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RKS-Slabiky-7.ročník C-variant 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VEU-Zvieratká v zime-2.ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Čítanie-Čítanie slabík- precvičovanie učiva-2. ročník IVP 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková VYV-Modelovanie z cesta -Triedy pre žiakov s autizmom 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová RGZP-Moje prvé čiary-1. a 2. ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-VEU-Povolania 1 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-VEU-Povolania 2 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-VEU-Služby 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová SJL - podstatné mená - 6. ročník 19.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list -SJL- Vybrané slová po m-6. ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list -MAT-Násobenie a delenie číslom 7-6. ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovný list -MAT-Odčítanie jednociferného čísla od od dvojciferného čísla s prechodom cez 10- 6. ročník -IVP 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VLA-Upevnenie kráľovskej moci Karol Róbert- 6. ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list -SJL-Skloňovanie podstatných mien podľa vzoru dub 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová Pracovný list -MAT-Odčítanie v obore do-4 - 2. ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová GEO - glóbus, mapa - 7.ročník 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pracovné listy-VLA-Zvieratá v Zime 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Práce v Zime-Papierový snehuliak 18.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová SJL-Vyvodenie písmena B-3.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-V banke-rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, hospodárenie s peniazmi-4.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-V banke-rozdelenie finančných prostriedkov na mesiac, hospodárenie s peniazmi-4.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková DEJ-Mária Terézia-7.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-SJL-Vybrané slová po p- precvičovanie učiva-6.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-SJL- Vzory prídavných mien- pekný, cudzí- precvičovanie učiva-8.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová MAT-Číselný rad v obore do 100 - 6. ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová SJL-Písmeno, slabiky, slová s W-7.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová SJL-Opakovanie H-4.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová SJL-Opakovanie Ŕ-6.ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová MAT-Opakovanie počítania do 7-7.ročník C-variant 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová FYZ-Vlastnosti plynov-7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Zima-počasie, odev, obuv-4.ročník B-variant 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Príroda-Zima-počasie, odev, obuv-4.ročník B-variant 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RKS-Písmeno T,t-7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová FYZ-Látky-7.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VLA-Gotická kultúra-6.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-MAT-Sčítanie dvojciferného čísla s jednociferným s prechodom cez 10 upevňovanie učiva-6. ročník-IVP 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Mat-Delenie v obore do 60-6.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Čítanie-2. ročník-IVP 14.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová VEU-Hydina-3. ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová VEU - Moje telo - 1., 2. ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová MAT-Opakovanie v obore do 7-4.ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Príroda-Zima-znaky zimy-4. ročník B-variant 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Príroda-Zima-znaky zimy-4. ročník B-variant 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová HUV-Opakovanie - Nota, notová čiara, husľový kľúč-6. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková GEO-Albánsko-7. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková BIO-Dýchacia sústava-8. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy- SJL-Skloňovanie PM mužského rodu- vzor chlap-7. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová VEU-Názvy mesiacov-7. ročník C-varant 13.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová BIO-Drevo-7.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Vyfarbovanie ohraničenej plochy 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová VLA, ETV - Rodina-6.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová VYV-Zimná čiapka-1.-4. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová SJL-písmeno, slabiky, slová s ä-7.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová HUV-Rytmus a hra 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová SJL-Opakovanie G g-6.ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RGZ-Písmeno T - 7. ročník C-variant 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Obchod-Tovar v obchodoch-pomenovanie 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Obchod-Tovar v obchodoch-pomenovanie 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 1. ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-MAT-Sčítanie v obore do 4-2. ročník IVP 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VLA-Matúš Čák Trenčiansky-6.ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-MAT-Sčítanie dvojciferného čísla s jednociferným s prechodom cez základ-6.ročník-IVP 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-Matematika-Násobenie v obore do 60- 6. ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Pozdrav-Kolorovaná kresba 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová GEO-Afrika 12.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová SJL-Vyvodenie písmena ô 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Eva Kmeťková Kresba pomocou predtlače 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová TSV-Prípravné cvičenia - nácvik správneho držania tela - 2. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
PaedDr. Renata Arpányiová FYZ- Tuhé telesá 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Dana Dananajová RKS-Opakovanie 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová Pracovné listy-VEU-Obchod-Druhy obchodov-nápisy 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Adriana Balogová VEU-Obchod-Druhy obchodov-nápisy 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-SJL- Vybrané slová po p - 6. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková Pracovné listy-SJL-čítanie - 2. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Štefánia Drastíková VEU-Prišla zima - 2.ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Mária Mariničová SJL - podstatné mená 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Obraz Zimy 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Iveta Klementová Pohybové hry 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Ingrid Oravcová SJL-Opakovanie D-6.ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Zuzana Chobodová MAT- numerácia v obore do 100 (celé desiatky) 11.01.2021

 

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Zvolenská cesta 2396/39 Lučenec
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová ZDV-Krv a jej zloženie - 2. ročník 29.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová SJL-Čítanie textu a rozprávanie podľa série obrázkov-2. ročník 28.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová PJV-Zdravá výživa-2. ročník 26.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová ZDV-Starostlivosť o chrup-2. ročník 22.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová MAT-Písomné sčítanie a odčítanie do 10 000-2. ročník 21.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová SJL-Odpis správne zostavenej vety-2. ročník 20.01.2021
Úloha
Prevziať
Bc. Miroslava Kušniarová ZDV-Ľudské telo, jeho časti - opakovanie - 2. ročník praktickej školy 18.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová SJL-Rozprávanie podľa série obrázkov-2. ročník 15.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová RDV-Rodina-2. ročník 14.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová ZDV-Choroby tráviacej sústavy-2. ročník 13.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová MAT-Sčítanie prirodzených čísel v obore do 1000-2. ročník 12.01.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Marcela Batópálová SJL- Počúvanie rozprávkového príbehu - 2. ročník 11.01.2021
Úloha
Prevziať
Oľga Jakubová VYV-Netradičné výtvarné techniky- 2. ročník 11.01.2021