top

 

Dištančné vzdelávanie

Facebook

Máj 2021

Sídlo školy na Zvolenská cesta 2396/39
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
       

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Erenburgova ulica č.10
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Ročník Dátum
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková VEU - Moja rodina 5., 6., 7. ročník (B variant) 21.05.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL - Podstatné a prídavné mená - opakovanie 6., 7. ročník (B variant) 19.05.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková MAT - Počítame s Tomom a Jerrym 6., 7. ročník (B variant) 17.05.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková SJL - Čítanie s porozumením 6., 7. ročník (B variant) 13.05.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková VEU - Deň a jeho časti 5., 6., 7. ročník (B variant) 11.05.2021
Úloha
Prevziať
Mgr. Eva Hanoková MAT - Geometria - Bod, priamka, úsečka 6., 7. ročník (B variant) 10.05.2021

 

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Dukelských hrdinov č.2
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať
     

 

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy na Zvolenská cesta 2396/39 Lučenec
Materiál na prevzatie Meno učiteľa Názov predmetu Dátum
Úloha
Prevziať