top

70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy
(bulletin)