top

70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy