top

Medzinárodný deň nevidiacich, elokované pracovisko Dukelských hrdinov