top

Medzinárodný deň bez fajčenia, elokované pracovisko Dukelských hrdinov