top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

Kontakt

Sídlo školy:
Špeciálna základná škola
Zvolenská cesta 2396/39
98401 Lučenec
IČO: 35984422
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk
(hlavná e-mailová adresa školy)

Riaditeľ školy:
Mgr. Jozef Porubovič
Tel: 047/43 33 610
Mobil: 0910 941 702
E-mail: porubovic@lucenecszs.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy:
PaedDr. Martina Jakabšicová
Tel: 047/43 33 610
Mobil: 0910 682 239
E-mail: jakabsicova@lucenecszs.sk

Ekonomický úsek:
Adriana Sabó - vedúca ekonomického úseku
Tel: 047/45 12 330
Mobil: 0948 554 353
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Ildikó Mederiová - účtovníčka
Tel: 047/45 12 330
Mobil: 0948 554 353
E-mail: uctovnicka@lucenecszs.sk

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Erenburgova ulica č.10
98401 Lučenec
Tel: 047/43 25 274
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Dukelských hrdinov č.2
98401 Lučenec
Mobil: 0948 598 589
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Zvolenská cesta 2396/39
98401 Lučenec
Tel: 047/43 33 610
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

 internetová stránka : http://lucenecszs.sk