top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

XIII. ročník regionálnej súťaže
"Spievajže, si spievaj"

Dňa 02. júna 2016 sa konal XIII. ročník súťaže „ Spievajže, si spievaj“. Súťaž sa konala v priestoroch základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím na ul. K.Supa v Lučenci. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky zo základných a špeciálnych základných škôl: ŠZŠ Veľký Krtíš, ŠZŠ Rimavská Seč, špeciálna trieda ZŠ Lovinobaňa, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota, ŠZŠ Hnúšťa a ŠZŠ Lučenec.

Vyhodnotenie speváckej súťaže

1.kategória

1. miesto
Miroslava Cibuľová
ŠZŠ Hnúšťa
2. miesto
Michaela Botošová
ŠZŠ Lučenec
3. miesto
Skarleta Bušová
ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota

2.kategória

1. miesto
Klaudia Oláhová
šp. trieda ZŠ Lovinobaňa
2. miesto
Mária Cibuľová
ŠZŠ Hnúšťa
3. miesto
Angelika Oláhová
ŠZŠ Lučenec
3. miesto
Ladislav Rácz
ŠZŠ Rimavská Seč

3.kategória

1. miesto
Július Husár
ŠZŠ Veľký Krtíš
2. miesto
Mária Cibuľová
ŠZŠ Hnúšťa
3. miesto
Bronislava Demeová
ŠZŠ Lučenec