top

 

 

 

Faktúry

Január 2015

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol
05.01.2015 Služby mobilnej siete 26,81€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 7411693790
07.01.2015 Služby pevnej siete 75,85€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 5769552179
07.01.2015 Služby mobilnej siete 16,06€ 35848863 Telefonica Slovakia, s, r, o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1055965367
08.01.2015 Výkon činnosti tech. BOZP 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 09011501
08.01.2015 Servisný prenájom rohoží 24,44€ 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 1478215
12.01.2015 Virtuálna zborovňa -ročné predp. 165,60€ 43908977 Komensky s. r. o, Park Mládeže 1, Košice 70958410
16.01.2015 VS SR - ročný prístup 76,00€ 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 5011500025
16.01.2015 Nájomné nebytových priestorov 1107,36€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2015024
19.01.2015 Vyúčtovanie el. energie 1587,10€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299029
19.01.2015 Vyúčtovanie el. energie 2253,38€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208034
27.01.2015 Služby mobilnej siete 28,66€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 7500555613
30.01.2015 Stravovanie zamestnancov 29,40€ 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 2152200247