top

 

 

 

Objednávky 2015

Dátum
prijatia
Text Dodávateľ Obstarávateľ
05.02.2015 Čistiace prostriedky 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
16.02.2015 Čistiace prostriedky 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
11.03.2015 Vysokotlakový čistič 36052213 Hurtík s. r. o, Husova 1, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
17.03.2015 Tonery do tlačiarní 46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
24.03.2015 Potreby na upratovanie 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
24.03.2015 Hygienické potreby 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
16.04.2015 Čistiace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
21.04.2015 Hygienické potreby 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
29.04.2015 Tonery do tlačiarne 46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
04.05.2015 Výmena oleja a filtra 45277362 Juraj Bolkarski,Rúbanicko II/42, 984 03 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
13.05.2015 Kancelárske potreby 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
27.07.2015 Kancelárske potreby 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
27.08.2015 Servis. sl. auta 45277362 Juraj Bolkarski, Rúbanisko II/45, 984 03 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
03.09.2015 OP a OS elektrických zariadení a blezskozvodov 43338224 Milan Gódor, Jánošíková 74/2, 980 52 Hrachovo
ŠZŠ Lučenec
04.09.2015 Farebné tlačiarne k PC 31585078 Prit Trade, s. r.o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
17.09.2015 Výmena štar.skrinky v sl. aute 45277362 Juraj Bolkarski, Rúbanisko II/45, 984 03 Lučenec ŠZŠ Lučenec
22.09.2015 Toner do tlačiarní, USB kľúče 46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
28.09.2015 USB token +serv. licencia 31365078 PosAm, spol s r. o, Odborárska 21, 831 02 Bratislava ŠZŠ Lučenec
14.10.2015 Výučbové programy 36665134 SILCOM Multimedia SK, s. r.o, Jánošíkova 1. 010 01 Žilina ŠZŠ Lučenec
14.10.2015 Čistace prostriedky 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
14.10.2015 Potreby na upratovanie 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
14.10.2015 Hygienické potreby 0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
16.10.2015 Revízoe plynových a tlak. zariadení 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš ŠZŠ Lučenec
19.10.2015 Revízie požiarnotechnických zar. 36820750, Toni s. r.o, Ľudvíka Svobodu 1669/11, 979 01 Rimavská Sobota ŠZŠ Lučenec
26.10.2015 Dezinsekcia švábovitého hmyzu 36044822 BÁBOLNA-BIO SLOVENSKO, s. r. o, Moyzesova 50, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
05.11.2015 Kotol a výmena pl. kotla 45933855, Ján Turoň ml. PLYNOSERVIS, Venevská 7763/13, 990 01 Veľký Krtíš ŠZŠ Lučenec
09.11.2015 Kalendáre na rok 2016 439411257 SLOVPAP LUČENEC s. r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec ŠZŠ Lučenec
13.11.2015 Optické káble 46692681 LIDES, s. r. o, Hlavná 1907, 951 32 Horná Kráľová ŠZŠ Lučenec
02.11.2015
Školské stoličky a lavice
35937548 MY DVA Slovakia, s. r. o, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - Lamač
ŠZŠ Lučenec
20.11.2015
PC zostavy 3 ks
27082440, Alza.cz. a. s., Jateční 33a, 17000 Praha 7- ČR
ŠZŠ Lučenec
20.11.2015
Podlahová krytina PVC
36190381 INTERIÉR INVERST s. r. o, Kukučínova 23, 041 01 Košice
ŠZŠ Lučenec
23.11.2015
Čistiace prostriedky
0045512205 Retro LC s. r.o, Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
23.11.2015
Elektrospotrebiče do cv. kuch.
44747686 Hi-tecH, s. r. o, Nemoncičná 20, 990 01 Veľký Krtíš
ŠZŠ Lučenec
24.11.2015
Kuchynská linka +drez nerez
36409154, TEMPO KONDELA s. r. o, Vojtaššákova 893,027 44 Tvrdošín
ŠZŠ Lučenec
04.12.2015
Multifunkčný prístoj
36052213, Hurtík s. r. o, Husova č. 1, 98401, Lučenec
ŠZŠ Lučenec
08.12.2015
Tonery, slúchatká
46483942 Ing. Brusnický-BOB, Erenburgova 6, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec
08.12.2015
Tonery do tlačiarní
31585078, Print Trade s. r. o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
ŠZŠ Lučenec