top

 

 

 

Faktúry

August 2022

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
01.08.2022 Záloha za odber elektrickej energie 72,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
01.08.2022 Záloha za odber elektrickej energie 153,00€ 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
01.08.2022 Výkon ZO za 08/2022 36,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1022080118 Z=zmluva
01.08.2022 Záloha za odber plynu 1400,00€ 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8620590329 Z=zmluva
01.08.2022 Prenájom nebytových priestorov 1350,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2022235 Z=zmluva
01.08.2022 Prenájom nebytových priestorov 360,00€ 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2022236 Z=zmluva
01.08.2022 Čistiace prostriedky 530,23€ 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2022018071 O=objednávka
01.08.2022 Služby KB 08/2022 60,00€ 50528041, osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 1 Košice 1022082222 Z=zmluva
02.08.2022 Telefónne poplatky 11,96€ 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1331057895 O=objednávka
04.08.2022 Výkon technika BOZP aPO 45,00€ 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9082208 Z=zmluva
04.08.2022 Čistiace prostriedky 7,45€ 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2022018331 O=objednávka
05.08.2022 Služby pevnej siete 86,58€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8310969554 Z=zmluva
05.08.2022 Služby Datawxu za 07/2022 150,00€ 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2022212 O=objednávka
11.08.2022 Kancelárske potreby 174,12€ 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2022018838 O=objednávka
17.08.2022 Služby mobilnej siete 34,45€ 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8311439145 Z=zmluva
22.08.2022 Servisný prenájom zariadení 117,26€ 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162200712 Z=zmluva
22.08.2022 Ročná platba za doménu 17,15€ 36485161 EXO TECXCHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 82109 Bratislava 2208928856 Z=zmluva
23.08.2022 Rekonštrukcia soc. Zariadení 2400,00€ 47080043 BENAT-STAV s.r.o, Nová Bašta 76, 980 34 Nová Bašta 2201002 O=objednávka
23.08.2022 Učebnica 199,50€ 31333176, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Btatislava 3120220696 O=objednávka
26.08.2022 Vodné a stočné 57,89€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2221204967 Z=zmluva
26.08.2022 Vodné a stočné 53,92€ 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2221204968 Z=zmluva