top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

facebook

zvcesta

zvcesta
vub

 

 

strana 2.
späť <

28.06.2019 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. j2019
Dňa 26.6.2019 zabsolvovali žiaci IV.D triedy s triednou učiteľkou a asistentkou výlet spojený s turistickou vychádzkou do obce Halič. Najprv si pozreli Haličský zámok a potom sa pešou chôdzou dostali až do zámockého parku k rybníčku. vylet vylet
Dňa 25.6.2019 (utorok) sa žiaci 8.A triedy v sprievode triednej učiteľky Bernátovej zúčastnili výletu do Banskej Bystrice. Navštívili jeden z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku, ktorý nám pripomína obdobie 2.svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Po prehliadke stálej expozície si žiaci prezreli aj historické centrum mesta, kde navštívili dom Benického. výlet
Dňa 24.06.2019 žiaci III. Z a VI.Z sa zúčastnili výletu do Zvolena. Objavovali krásy Borovej hory a Zvolenského zámku. výlet_zvolen

Dňa 13.6.2019 sa v telocvični na Zvolenskej ceste hľadali talenty našej školy. Do súťaže sa prihlásilo veľa súťažiacich. Žiaci predviedli svoje talenty v speve, rapovaní, tancovaní, kreslení, športovaní, ale aj recitácii a hovorenom slove. O najlepších a najväčších talentoch rozhodovala porota zložená z učiteliek- pani učiteľka Kušniarová a Bernátová, a zo žiačok- Nikolka Pušková a Zlatka Lorková.
Nakoniec sa v súťažiaci rozdelili do troch kategórii, v ktorých sa naše talenty umiestnili nasledovne:

Výtvarná kategória:

 1. Sebastián Berky
 2. Marko Bahleda, Radko Kováčik
 3. Paľko Berky

Tanečná a športová kategória:

 1. Róbert Albert, Vojtech Balaž
 2. Tanečné trio
 3. Cigánsky tanec

Recitácia a spev:

 1. Karin Demeová
 2. 2Erik Abrahám, Lea Stojková
 3. Jerguš Oláh

Pochváliť však chceme všetkých ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, patrí im veľký obdiv za ich odvahu a rozvíjajúce sa talenty.

PaedDr. Bernátová Jana

talent

Dňa 12.06.2018 sa uskutočnil florbalový turnaj tried Špeciálnej základnej školy na Zvolenskej ceste v Lučenci . Turnaja sa zúčastnili družstvá:
Sekerovci 8.ročník
Mustangovci 8. ročník
Babinovci 9. ročník
Dlhoprstí banditi 6. ročník
Kobry 6. 7. ročník

Družstvá odohrali po 2 zápasy na konci, ktorých sme zrátali góly.

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto Babinovci
 2. miesto Sekerovci
 3. miesto Mustangovci, Dlhoprstí banditi, Kobry

Mgr. Árvaiová Radana

gdgd

11.06.2019 do Lučenca dorazil z Banskej Štiavnice Legiovlak, ktorý je na svojej púti po Slovensku. Je replikou legionárskeho vojenského ešalónu (vojenský oddiel prepravovaný železnicou), s ktorým sa československí legionári presúvali cez Rusko po Transsibírskej magistrále, žiaci za doprovodu učiteľov mohli do vlaku nahliadnuť a vypočuť si históriu Legiovlaku.

legiovlak
07.06.2019 tablo končiacich žiakov na elokovanom pracovisku Dukelských hrdinov. tablo

17.05.2019
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Aj tento deň si žiaci na elokovanom pracovisku Dukelských hrdinov za pomoci učiteľov pripravili program pre svoje mamičky.

021
16.05.2019 Špeciálna základná škola Lučenec vyhlásila aj tento školský rok súťaž „Veľkonočné vajíčko“,do ktorej sa zapojilo 12 škôl. Práce i techniky, ktorými boli zhotovené, boli zaujímavé a originálne. Školská porota vybrala z každej kategórie niekoľko výnimočných prác:
I. kategória :
 1. miesto S. P. (ŠZŠ Rimavská Sobota)
 2. miesto M. Š. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
 3. miesto J. S. (ZŠ Tisovec- špec.tr.)
 4. Pochvalný list – V. R. (ŠZŠ Hnúšťa)
  - K. K. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
II. kategória :
 1. miesto M. O. (ŠZŠ Veľký Krtíš)
 2. miesto N. A. (ŠZŠ Revúca)
  - J. O. (ZŠ L. Novomeského Lučenec - špec.tr.)
 3. miesto J. K. (ŠZŠ Krupina)
 4. Pochvalný list – M. B. (ZŠ Tisovec- špec.tr.)
  - M. P. (ŠZŠ Hnúšťa)
II. kategória :
 1. miesto A. S. (ŠZŠ Lučenec)
 2. miesto A. B. (ŠZŠ Rimavská Seč)
 3. miesto V. C. (ŠZŠ Klenovec)
 4. Pochvalný list – B. Š. (ŠZŠ Veľký Krtíš)

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatným zúčastneným aspoň ďakujeme za práce a ich snahu (ŠZŠ Detva, ZŠ Lovinobaňa) a prajeme veľa šťastia nabudúce

gdgd

Súťaž mladých zdravotníkov
„ Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí umierajú nie preto, lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc.“ (Viliam Dobiáš)

Aj tento rok sme sa zúčastnili so skupinkou mladých zdravotníkov na súťaži organizovanou Červeným krížom. Súťaž sa konala 10. mája 2019 v športovej hale v Lučenci.
Na túto súťaž sme sa poctivo pripravovali. Bolo v nej niekoľko disciplín, ktoré sme museli zvládnuť. Teoretická časť, kde sme zodpovedali na otázky aj o histórii Červeného kríža. Druhou disciplínou bola kardiopulmonálna resuscitácia teda poskytnutie prvej pomoci pri oživovaní (masáži srdca a dýchaní z úst do úst).  Tu si každý z nášho 5-členného družstva mohol vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na figuríne. No a v tretej disciplíne boli praktické úlohy.  Ošetrenie pneumotoraxu a krvácanie rany na hlave s následným upadnutím do bezvedomia.
Prípravu na súťaž sme brali vážne, hlavne kvôli tomu, že nikdy nevieme kedy môžeme tieto vedomosti využiť a tak niekomu zachrániť život. Tento rok bolo v našej kategórii až 27 družstiev. Vďaka poctivej príprave a silnej motivácii naši mladí zdravotníci obsadili krásne 10. miesto. V silnej konkurencii samých základných škôl sme sa tento rok vôbec nestratili. A na prekvapenie sme za sebou nechali väčšinu základných škôl.
Ďakujem veľmi pekne všetkým členom nášho tímu, ktorí sa na súťaž boli ochotní pripravovať aj mimo vyučovania v čase ich osobného voľna. Členmi nášho tímu boli Róbert Albert (kapitán), Marko Bahleda, Nikola Pušková, Zlatica Lorková a Nikolas Oláh.


Zodp. Vedúci Nina Polomská

ck
Dňa 26.4.2019 pani učiteľka Fajčíková pre nás pripravila akciu „Pamiatky UNESCO“. Najskôr nás oboznámila o pamiatkach formou prezentácie a kvízom sme si zopakovali zapamätané. Potom sme vyšli na dvor a kriedami na asfalt sme kreslili stavby a budovy, ktoré nám utkveli v pamäti. Tomáš Mravec
12.04.2019
Žiak našej školy Tomáš Mravec, ktorý sa t.č. vzdeláva v 7.ročníku v triede pre žiakov s autizmom, sa venuje para- taekwondu. Je známy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Zúčastnil sa mnohých súťaží ako cvičenec TKD klubu Hnúšťa. Doteraz jeho najväčším úspechom bola v tomto roku bronzová medaila z Majstrovstiev Sveta Para Taekwondo WT – G-10 v tureckom meste Antálya v disciplíne Poomsae – kategória P20 junior. Ďalej získal zlatú medailu na majstrovstvách Francúzska v disciplíne Poomsae a Para-Poomsae pod názvom French Open Poomsae G1 2019 vo Francúzskom meste Lille.
Gratulujeme mu a prajeme veľa ďalších úspechov.
Tomáš Mravec
Dňa 9.apríla pred Veľkou nocou sme sa v knižnici na tvorivých dielňach dozvedeli opäť nový príbeh. V pracovnej časti sme sa venovali vytváraniu ozdôb na tému „Jar a Veľká noc“. Používali sme kartón, jutu, plsť a rôzne ozdoby, ktoré sme strihali, vyfarbovali a lepili. Vytvorili sme pekné kuriatka. 2016
Dňa 28.3. privítali pani učiteľky a žiaci z elokovaného pracoviska na ulici Dukelských hrdinov študentky z PaSA v Lučenci. Pripravili si pre nich bábkové divadlo s maňuškami. Zahrali žiakom rozprávky " O Červenej Čiapočke " a "O troch prasiatkach". Potom sa s našimi žiakmi zahrali i pohybové hry. Ďakujeme v mene našich žiakov za pekný zážitok. 2016
Dňa 28.3.2019 sa konalo Hlasné čítanie žiakov na detskom oddelení v Mestskej knižnici v Lučenci. Žiaci IV. D triedy každoročne navštevujú knižnicu, aby tam prezentovali svoje čitateľské zručnosti. Z vybraných kníh každý žiak prečítal nahlas úryvok a porozprával obsah čítaného textu. hlasne citanie
hlasne citanie
22.marec „Zdravá výživa a voda“ bola akcia v budove na Erenburgovej ulici. Pani učiteľka Ďurišová pripravila po zaujímavej prezentácii a kvíze, ďalšie aktivity o zdravej výžive a vode. Z nadšením a ochotou sme riešili zadané úlohy. 01
19. marca sme boli pri príležitosti Marec – mesiac knihy v Novohradskej knižnici, kde nám študenti Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci zahrali rozprávku od Pavla Dobšinského Ako išlo vajce na vandrovku. Rozprávka v podaní študentov sa nám veľmi páčila. Na konci príbehu nás aj vyskúšali, dávali nám otázky a my sme mali odpovedať, pri správnej odpovedi sme boli odmenení sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na novú rozprávku. 01
15.marca sa na budove Dukelských hrdinov konal karneval. Aj tentoraz sa všetci zišli vo vyzdobenej telocvični, kde sa konala zábava. Naše masky sa predstavili, a po predstavení každej triedy sa začala zábava, kde si všetci zatancovali s FíhouTralalou. Masky si tiež mohli pochutnať na pripravenom občerstvení. Potom si každý žiak vyskúšal ako vyzerá v preoblečení za šaša. Na záver bola každá maska odmenená sladkosťou a nejakou drobnosťou. 01
27.02.2019 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. z2018
14. februára 2019 na svätého Valentína v budove na Erenburgovej ulici, pani učiteľka Skýpalová, pre nás pripravila zaujímavú akciu. Najskôr nás formou prezentácie oboznámila so životom svätého Valentína, potom postupne každá trieda prezentovala svoje srdiečka. Nakoniec sme mali aktivitu, kde každá trieda, sme skladali s hlások slovo a priliepali na srdiečko. Takto sme si vytvorili strom plný LÁSKY. z2018
Prišiel deň, 6. február a opäť sme boli pozvaní do knižnice niečo tvoriť. Teraz to boli masky, lebo sú Fašiangy, obdobie zábav a karnevalov. Mali sme na výber rôzne typy, a tak sme si vybrali ktorú sme chceli. Vymaľovali sme si ju a dotvorili podľa vlastnej fantázie. Pozrite sa, ako nám pristanú. 04
Už sa stalo tradíciou, že na elokované pracovisko na Dukelských hrdinov k nám chodí na pozvanie p. asistentky Hoľkovej pani Marika Žilíková. Tentoraz nás navštívila vo februári a so žiakmi vyrábali kytičky z farebného papiera, ktoré sa nalepili na veľké papierové srdce a zdobí našu chodbu. 04
V mesiaci január sme sa venovali hrám so snehom. Každá trieda zo Zvolenskej cesty vytvorila jeden spoločný výtvor. Trieda IV.Z tvorila v súťaži porotu, ktorá rozhodla takto:
 1. miesto - Trollovia
 2. miesto - Olaf
 3. miesto - Tučniak
 4. miesto – Balón
 5. miesto – Perníček
 6. miesto – Korčuľa
04
28.január Tohoročná zima v našom kraji nebola až taká bohatá na sneh, ako v severných častiach Slovenska. My na Erenburgovej ulici, sme si aj tak nenechali ujsť radovánky v snehu. Pozrite niečo sa nám predsa podarilo vytvoriť. 04
V rámci tvorivých dielní navštevujeme našu Novohradskú knižnicu v Lučenci. Dňa 23. januára sme boli v knižnici, kde sme v rámci „Tvorivých dielní“ vyrábali – šili a lepili „Smajlíkov“. Pracovníčky v knižnici vždy pripravia pre nás niečo zaujímavé. Vždy nám prečítajú zaujímavý príbeh, a potom niečo vyrábame. Bolo to veľmi zaujímavé a pozrite celkom sa nám vydarili. 04
20.12.2018
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY pomerne úspešne. Získavame rôzne ocenenia, niekedy iba diplom za účasť. Tento rok zapojenie do kampane bolo jednou z úloh Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019. Uskutočnili sme niekoľko aktivít v rámci kampane: turnaj vo vybíjanej, výtvarná súťaž – Logo pre Červené stužky, beseda s príslušníkom PZ na tému Obchodovanie s ľuďmi, „živá“ Červená stužka, tvorba a nosenie červených stužiek a v neposlednom rade aj vyhodnocovacia správa z aktivít. Za účasť v kampani sme dostali diplom a za vyhodnocovaciu správu sme boli ocenení. Ďakujeme.

Mgr.Erika Šoltésová

diplom
Každoročne 13. decembra na svätú Luciu si pripomíname predvianočné zvyky, alebo iné aktivity, ktoré súvisia s Vianocami. Tento rok sme mali tému „Adventný veniec“. Boli to práve naši štvrtáci spolu so svojou triednou učiteľkou Fajčíkovou, ktorí pripravovali už od rána pre ostatné triedy program. Najskôr prišli všetci spolu do každej triedy, čim podľa zvyku na Luciu vymetali z tried všetko zlé. Vnášali do tried Pokoj, Vieru, Lásku, Nádej a zároveň nás pozývali do svojej triedy na program, ktorí pre nás pripravili. Nakoniec každý dostal oblátku med a cesnak, ako symbol bohatstva, lásky a zdravia a k tomu jabĺčko pre šťastie. vianoce
10.12.2018 Okresný úrad Lučenec odbor Krízového riadenia každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy a získali nasledovné umiestnenia.
Umiestnenie:
 1. miesto Jerguš Oláh
 2. miesto Timea Oláhová
 3. miesto Lea Stojková

Práca Jerguša Oláha Bude bojovať o umiestnenie v krajskom kole tejto súťaže.

gdgd
V sobotu 08.12.2018 sa v priestoroch Mestskej tržnice v Lučenci konal vianočný trh šikovných rúk. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Reprezentovali nás rôzne dekoračné výrobky žiakov z elokovaného pracoviska na ulici Dukelských hrdinov. Ďakujeme všetkým , ktorí nás prišli podporiť. vianoce
V lučenskom hoteli Clavis sa 23. 11. 2018 zišli viacnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi z okresu Lučenec a Poltár. Domov odchádzali s plaketami doktora Janského a Kuzmického. Bez povšimnutia nezostala ani dobrovoľná služba. A práve za dobrovoľnú službu, obetavosť a humanitu si odniesla plaketu aj učiteľka z našej školy PaedDr. Nina Polomská. Slovenský Červený kríž jej vyznamenanie odovzdával za niekoľkoročnú spoluprácu a pedagogické pôsobenie pri príprave žiakov na súťaž Mladých zdravotníkov. Naši žiaci sa pod jej vedením aj napriek tvrdej konkurencii družstiev zo základných škôl nemuseli za svoj výkon vôbec hanbiť. Svojimi vedomosťami a snahou sa takmer vyrovnali súperom. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. plaketa
plaketa
Dňa 16.11.2018 Špeciálna základná škola získala diplom v VI.ročníku súťaže „Hovorme o jedle" jedlo
V mesiacoch september až november sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brně. Tohtoročnou témou boli „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Cieľom tohto československého projektu bolo nadviazať kontakty medzi slovenskými a českými školami, a zároveň pozitívne vplývať na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov a to prostredníctvom budovania pozitívneho vzťahu ku knihám. Do škôl sa zapojilo spolu 1096 škôl (130 002 žiakov), z toho bolo 320 českých škôl a 776 slovenských škôl. My sme vytvorili spolu 120 záložiek ktoré sme si vymenili so Spojenou školou z Chminianskych Jakubovian.

PaedDr. Bernátová Jana

zalozky
Dňa 16.11.2018 sme si boli prevziať cenu za náš školský časopis „Školáčik“. Teraz je to cena Žilinského samosprávneho kraja. Rok 2018 je 20. ročníkom vyhlásenia celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS. Naša škola sa už po 8.krát zúčastnila tejto súťaže, z ktorej si každoročne odniesla nejakú cenu. Časopis je vydávaný ako občasník so zameraním na ročné obdobia. Obsahuje aktivity a akcie, ktorými sú naši žiaci motivovaní počas školského roka. Formou krátkych textov, obrázkov a fotografií oboznamujeme čitateľov s prácou našich učiteľov a žiakov.

Mgr. Jarmila Fajčíková

ssp
Každoročne sa naša škola zapája svojimi aktivitami do celoslovenskej kampane Červené stužky. Dňa 12.10.2018 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste v rámci projektu Športom pre Červené stužky turnaj vo vybíjanej, ktorý je súčasťou tejto kampane. Hralo po šesť hráčov zo siedmych tried. Žiaci boli oboznámení s pravidlami vybíjanej, dozeralo a hlavne dbalo sa na dodržiavaní týchto pravidiel. Mgr.Šoltésová

Mgr.Šoltésová

ssp
27.septembra 2018 sa žiaci 5. až 9.ročníka zúčastnili exkurzie v Hasičskej zbrojnici v Lučenci. Hasiči nás srdečne privítali a ukázali nám novú hasičskú techniku, predviedli nám ako postupujú pri vyhlásení poplachu, ukázali nám svoje pracovné oblečenie a výstroj. Žiakom dovolili nazrieť a vojsť do hasičského auta. hasici

Dňa 26.09.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov na Zvolenskej ceste, pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive.
Turnaju sa zúčastnili tímy: Pumy, King+Sekerovci, Simpsonovci, Dračie srdce a Orly+Nemo.


Umiestnenie:
 1. miesto King+ Sekerovci
 2. miesto Simpsonovci
 3. miesto Orly+Nemo

Najlepší brankár: Dušan Lorko, Paľo Berky
Najlepšia brankárka: Beatrix Oláhová, Lea Stojková, Zlatka Lorková

gdgd
18.09.2018 pridané letné číslo časopisu Školáčik. z2018
Ocenenie riaditeľa školy
Dňa 24. augusta 2018 prevzal riaditeľ školy Mgr. Jozef Porubovič z rúk Primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej ocenenie " Čestné uznanie za dlhoročnú prácu pedagóga, ktorý sa významným spôsobom podieľa na rozvoji školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov v meste Lučenec". Ocenenie mu bolo odovzdané v rámci Dní mesta Lučenec 2018.
hrad


strana 2.
späť <