top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

facebook

zvcesta

zvcesta
vub

 

 

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 29.11.2022

29.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 8.12.2022 ( vo štvrtok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 9.12.2022 ( v piatok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Svetový deň behu

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Založil ho Bill McDermot na Long Islande. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Každá trieda si odbehla dohodnutú vzdialenosť na ihrisku, následne pokračovali pohybovými hrami.

2022  2022  2022
2022  2022  2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Snoezelen miestnosť

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022  2022  2022
2022  2022

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022

 

25.11.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - november 2022

2022
2022

09.11.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem Vám, že dňa 18.11.2022 ( v piatok) je žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nevyučuje sa a nie je v prevádzke ani školský klub. Vyučovanie podľa rozvrhu začína dňa 21.11.2022 ( v pondelok)

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň jablka

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21.októbra. Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú, jablkovo – orechovú alebo jablkovo- makovú štrúdľa, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót alebo jablkovú šťavu? Kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? My sme si ho tento rok uctili ochutnávkou, strúhaním a následnou výrobou jablkového koláča, ktorý deťom aj chutil. Niektorí žiaci si vytvorili aj jablko z novín a časopisov v podobe mozaiky.

den_jablka
07.11. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň vajec

Svetový deň vajec bol založený vo Viedni 1996, keď sa rozhodlo oslavovať silu vajíčka každý druhý októbrový piatok v roku. Od tejto doby fanúšikovia vajíčok na celom svete vymýšľajú nové kreatívne spôsoby, ako si uctiť túto neuveriteľne silnú živinu. Deň osláv sa postupom času rozrastá a vyvíja. My sme si tento deň, 14. októbra, pripomenuli výtvarným tvorením... ...a aj v našej kuchynke, kde žiaci z vajíčok pripravili nátierku. Tú následne natierali na hrianky. Samozrejme ochutnali svoj výtvor a potom si po sebe aj upratali – poumývali a potierali riady.

den_vajec
27.10.2022 ŠKD Zvolenská cesta
Mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším, preto sme chceli urobiť radosť našim starým rodičom niečím pekným, tak sme im urobili krásne pozdravy z lásky a začíname vyrábať aj vianočné pozdravy, pretože Vianoce sa blížia. Vychovávateľky M. Kušniarová, M. Bozsóová,

2022

26.10.2022 pridané letné číslo časopisu Školáčik. jar2022
24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Práce žiakov v ŠKD

Zhrnutie prác žiakov v ŠKD - október 2022 - Deň zvierat, jeseň a zdravá výživa.

2022

24.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň chrbtice

16. október je Svetový deň chrbtice, ktorý je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu (WSS) a pripomína sa od roku 2000. Hlavným cieľom tohto dňa je predchádzať zdravotným problémom chrbtice.
Celosvetovým problémom súčasného spôsobu života ľudí je sedavý spôsob života, z ktorého vyplývajú časté problémy so zdravím. S týmto cieľom si žiaci v Školskom klube nacvičovali správne držanie tela v sede aj v stoji a vyskúšali si aj cvičenia na posilenenie a uvoľnenie chrbtového svalstva.

2022

17.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Koncom septembra sme si pripomenuli Európsky týždeň športu. V priebehu týždňa od 23. do 30.9. žiaci rôznymi technikami vyzdobili lopty a potom si zašportovali v telocvični i na ihrisku.

2022

Zvolenská cesta 2396/39
Najlepší skokan

Dňa 12.10.2022 sme vyhodnotili súťaž o "Najlepšieho skokana" našej školy. Žiaci si zmerali sily v skoku cez švihadlo a v skoku do diaľky z miesta. Najlepšie skokanky v skoku cez švihadlo boli Majka Szabóová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Iba o jeden skok menej skočila druháčka Ruth Oláhová, ktorá sa teda umiestnila na 2. mieste.

V skoku do diaľky z miesta už boli úspešní aj chlapci. Najlepšie sa darilo Milanovi Berkymu, ktorý skočil až 1, 8 m a umiestnil sa na 1. mieste. O niečo menej skočil prváčik Andrej Oláh, skončil na 2. mieste. Z dievčat sa najviac darilo Annamárii Oláhovej, ktorá skončila na 1. mieste.
Na 2. mieste zhodne skončili Tiffany Hercegová a Majka Szabóová

Víťazom srdečne blahoželáme...
den z
12.10.2022
Snoezelen miestnosť

V septembri sme zriadili a dali do prevádzky terapeutickú miestnosť Snoezelen. Úlohou miestnosti je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Miestnosť využívajú žiaci s poruchami autistického spektra (PAS), prejavmi hyperaktivity, poruchami správania, ale aj žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím. V miestnosti je bublinkový valec, optické vlákna, vibrujúca podložku, zrkadlová guľa, space projektor a iné.

Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity žiakov. Aktivity praktizujeme v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektmi, ľahkými vibráciami.

Žiaci sa môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Táto metóda pomáha žiakom hľadať nové formy komunikácie, vyjadriť ich vlastné pocity, ovplyvňuje ich správanie a myslenie. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí.

2022

07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Špeciálna základná škola Zvolenská cesta 39. v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu. Žiaci našej školy sa zúčastnili účelového cvičenia a didaktických hier. Počas tejto školskej akcie mali možnosť prakticky si vyskúšať svoje vedomosti a pohybové zručnosti na jednotlivých stanovištiach. Témy žiakov zaujali, žiaci sa aktívne zapájali do rôznych úloh, spontánne reagovali a pohotovo odpovedali na položené otázky.
den z
07.10.2022
Didakticke hry, cvičenia v prírode a civilná ochrana

Učitelia a žiaci z elokovaného pracoviska ŠZŠ na Erenburgovej ulici v Lučenci zorganizovali didakticke hry, cvičenia v prírode a civilnú ochranu v Mestskom parku. Žiaci si upevňovali vedomosti z oblastí : Zdravotnícka príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, riešenie úloh pri mimoriadnych udalostiach - civilná ochrana, dopravná výchova a športová výchova.

Vyhodnotenie:
 1. Miesto: V.E, VI.E

 2. Miesto: III.E

 3. Miesto: IV.E, II.E

den z

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

2022  2022

 

05.10.2022 Elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

22. septembra sa uskutočnil Deň bez áut (DBA). Jeho cieľom bolo spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, bicyklová a verejná doprava, a zároveň znížiť závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach.

18

05.09.2022 Školský rok 2022/2023
30.08.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

        Dva mesiace sa pomaly blížia ku koncu a vaše deti opäť zasadnú do lavíc našej školy. Pre niektorých to bude po prvýkrát. Verím, že sa do školy tešia a že budete nápomocní pri ich adaptácii. Bude to pre nich niečo nové. Spoznajú svoju pani učiteľku, nových kamarátov. Získajú nové vedomosti, zručnosti a návyky. Naše pani učiteľky sú pripravené byť im nápomocnými a stať sa im druhou mamou. Snahou našich zamestnancov je pomáhať vašim deťom prekonávať prekážky a pomáhať im pri integrovaní sa do skupiny rovesníkov. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru, za to, že ste vzdelávanie vašich detí zverili do rúk odborne pripravených zamestnancov.

- prvý deň školského roka 2022 – 2023 je 5.9.2022 o 8 00 hod. a prebehne
  po budovách nasledovne:
  Zvolenská cesta žiaci ročníkov : 1., 2. A variant
                                                      9. A variant
                                                      Viacnásobne postihnutí A var. A, autizmus
  Erenburgova ulica 10 žiaci ročníkov: 3. – 8. A variant
                                                              B variant
  Dukelských hrdinov žiaci s viacnásobným postihnutím

- žiak je povinný predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti
  https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf podpísané zákonným zástupcom

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

29.06.2022 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. jar2022
13.06.2022

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujem vám, že dňa 20.6. 2022 bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Vyučovanie podľa rozvrhu začína 21.6.2022

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

09.06.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci s viacnásobným postihnutím, vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvorili krásne mandaly a obrázky.
mandala
07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode.
Dňa 03.06. žiaci si v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti na jednotlivých stanovištiach.
den d
07.06.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

01.06. v budove na Erenburgovej ulici sme strávili Deň detí v športovom duchu. Pani učiteľka Árvaiová pripravila na školskom dvore rôzne stanovištia, kde si deti mohli vyskúšať svoje schopnosti v skákaní cez švihadlo, v nízkom skippingu, v hádzaní a chytaní loptičky, v preskakovaní prekážok a kopnutí lopty do futbalovej bránky či napokon v hraní bedmintonu. Žiaci boli nakoniec za svoje úsilie odmenení sladkou odmenou.

Mgr. Erika Šoltésová

den d
31.5.2022 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V dňoch 26.a 27.5.2022 prebiehala na Erenburgovej ulici akcia s názvom MANDALA. Žiaci zo šiestich tried mali za úlohu na školskom dvore vyskladať z vrchnáčikov od plastových fliaš svoj obrázok - mandalu. Táto akcia prebieha v našej škole každý rok a žiaci sa na ňu veľmi tešia. Najviac sú zvedaví, aké mandaly každá trieda vyskladala aj tento školský rok.

Mgr. Erika Šoltésová

den d

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o nahlásenie záujmu o samotesty na domáce použitie pre žiakov v termíne do 3.6. 2022, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

25.05.2022
Aj v tomto školskom roku naša škola vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych škôl a špeciálnych tried pri ZŠ „VEĽKONOČNÁ POHĽADNICA“, ktorá bola rozdelená do troch kategórii :
 1. I.kategória – 1.-4.ročník A variant

 2. II.kategória – 5.-9.ročník A variant

 3. III.kategória – B,C variant, autisti

Súťaže sa zúčastnili žiaci z ôsmych škôl. Práce boli rozmanité, žiaci využili rôzne materiály aj techniky. Víťazom gratulujeme a ostatným ďakujeme za inšpiráciu a námety.
3_22

20.05.2022 Deň Matiek, elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Najväčším šťastím pre dieťa je mať dobrú, milú, nežnú a starostlivú matku.

18

 

20.05.2022 Deň Matiek, elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

18

 

 

08.05.2022 Deň Matiek na Zvolenskej ceste 2396/39

Nazabudli sme  na naše mamičky a ku Dňu matiek si žiaci pripravili riekanky básne a pesničky.

18

 

22.04.2022 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci našej školy sa pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do rôznych aktivít a svojou prácou spolu s pani učiteľkami prispeli ku skrášleniu a čistote v areáli školy a jej blízkom okolí. Chráňme prírodu a udržujme čistotu a poriadok!

2022 2022 2022 2022

14.03.2022 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. 3_22

11.02. 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Na tvorivých dielňach žiaci vyrobili darčeky pre tých, ktorých majú radi a pripomenuli sme si sviatok svätého Valentína.

prava

Február 2022 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu a vyvrcholením je fašiangová zábava. Na našej škole sme si ich pripomenuli vo februári. Po triedach sme si vytvorili rôzne škrabošky. Keďže ide o obdobie veselosti a zábavy, vyskúšali sme si veľké masky a v rámci fašiangového hodovania sme si pripravili sladké a slané maškrty.

prava

14.01.2022

Ďakujeme žiakom a pedagógom našej školy, že sa aktívne zapojili do výtvarnej súťaže Svet očami autistov, ktorá sa konala tento rok na tému ,,Moja najobľúbenejšia kniha“.

V III. kategórii na 3. mieste skončil Matej Slávik z triedy pani učiteľky PaedDr. Renáty Arpányiovej

V II. kategórii na 3. mieste sa umiestnil žiak Alexander Koreň z triedy pani učiteľky Mgr. Ingrid Oravcovej

PS2022 PS2022 PS2022 PS2022

10.01.2022

Kritéria pre prijatie študentov do praktickej školy pre školský rok 2022/2023.

Dokument na stiahnutie tu.

PS2022
10.12.2021

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

        Dňom 13.12.2021 opäť meníme spôsob výučby na prezenčný pre všetky ročníky ZŠ a praktickú školu. Pripomíname Vám, že pri nástupe do školy je žiak povinný preukázať sa Vami podpísaným písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ ). Rodičia, ktorí si prevzali testy na samotestovanie pre žiakov tieto testy realizujú a výsledok oznámenia triednej učiteľke. Zimné prázdniny začínajú 20.12.2021 a končia sa dňom 7.1.2022. Začiatok vyučovania je dňa 10.1.2022 o spôsobe vás budeme včas informovať.

Ďakujeme

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

21.12.2021 Hodnotiaca správa červené stužky.

V školskom roku 2021/2022 sme sa napriek pandemickej situácii s Covidom 19 opäť zapojili do 15.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na nástenke v škole.

Ako prvá aktivita sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek, ktoré sa budú konať v našej škole. V októbri 2021 prebehla beseda a diskusia s pracovníkom CPPPa P, pánom Alexandrom Harišom, na témy „Závislosť a duševné zdravie“ , „Obchodovanie s ľuďmi“ a „HIV / AIDS“. V tomto mesiaci sme sa ešte zapojili svojimi výtvarnými prácami do výtvarnej súťaže s názvom LOGO pre Červené stužky.

Počas mesiaca november 2021 prebiehala už známa aktivita - vytvorenie „vlastnej triednej“ červenej stužky, ako symbolu boja proti HIV/AIDS. Okrem tejto celotriednej aktivity, žiaci absolvovali kvíz, ktorý sa týkal tejto problematiky a na rozptýlenie skladanie puzzle, na ktorých bola zobrazená červená stužka alebo plagát červených stužiek – ťaháme za jeden povraz.

V novembri a v decembri sa uskutočnila tiež už známa školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“, z ľubovoľného materiálu, ľubovoľnej veľkosti, ale anjel musel mať červenú stužku.

V dňoch 22. a 23.novembra 2021 sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV.

V týždni od 25.novembra do 1.decembra 2021 sa vyrobené červené stužky nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS.

Keďže od 30.novembra prešli žiaci druhého stupňa na dištančné vzdelávanie, urobili sme dňa 1.decembra 2021 aktivitu „Živá“ Červená stužka na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS, iba so žiakmi prvého stupňa.

Zodpovedná osoba: Mgr. Erika Šoltésová

j2019
01 02 03 04

03.12.2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Dňa 3.decembra nás navštívil Mikuláš. Prešiel po všetkých triedach a potešil žiakov sladkosťami a inými drobnosťami. Veľmi milo ho žiaci prekvapili malým darčekom, radostným úsmevom a prianím krásnych vianočných sviatkov.

l2021
29.11.2021

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Od 30. novembra 2021 až do odvolania, prechádzame na dištančnú formu  vzdelávania,  v ročníkoch 5. až 10. špeciálnej základnej školy 
(  A variant,  B variant,  C variant, triedy  pre žiakov s autizmom), aj v triede v praktickej školy.

Ďakujeme

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

27.10.2020 pridané letné číslo časopisu Školáčik. l2021
26.10.2021

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Oznamujeme Vám, že dňom 28.10.2021 sa začínajú jesenné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je utorok 2.11.2021. Pripomíname Vám, že pri nástupe do školy je žiak povinný preukázať sa Vami podpísaným písomné vyhlásením o bezpríznakovosti (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ ). Rodičia, ktorí si prevzali testy na samotestovanie pre žiakov tieto testy realizujú a negatívny výsledok oznámenia triednej učiteľke.

Ďakujeme

Mgr. Jozef Porubovič
riaditeľ školy   

22.10.2021 Výstava Drakov a Drakobijcov

Žiaci z budovy na Zvolenskej ceste navštívili lučeneckú synagógu, kde mohli pozrieť veľkolepú jedinečnú výstavu drakov a ich lovcov, ktorí sú v životnej veľkosti a verne zobrazujú povrch tela i anatómiu týchto tvorov. Autorom výstavy a samotných drakov je výtvarník Aleš Drašnar z Českej republiky.
den z
27.09.2021
Praktická časť Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode

Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.
 1. MIESTO – IV.Z, III.E, VI. E

 2. MIESTO – I.E, VI.Z

 3. MIESTO – B. variant

den z
24.09.2021

V piatok, 24. septembra 2021, sa konala teoretická časť prípravy účelového cvičenia vo všetkých budovách školy. Cieľom prípravy boli tieto témy:
 1. Zdravotnícka príprava / poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch

 2. Pohyb v prírode / zvieratá žijúce v lese, poznávanie lesných plodín, rozoznávanie húb, rozlišovanie stromov, pestovanie ovocných stromov

 3. Riešenie mimoriadnych situácii

 4. Dopravná výchova
den z

Školský semafor - INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Zverejnené informácie ohľadom školského semafóru nájdete na stránke www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Domáce samotestovanie

01 01
01
02.09.2021 Školský rok 2021/2022
24.08.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

23.08.2021

OZNAM

Vážení rodičia.
Žiadame Vás o nahlásenie záujmu (nezáujmu) dobrovoľného testovania PCR kloktacími testami v škole alebo dobrovoľného testovania antigénovými testami v domácom prostredí.

Testovanie je na dobrovoľnej báze
a nie je ním podmienený vstup do školy.


Nahlasovanie trvá do 25.8.2021
na telefónnom čísle: 047/43 33 610 alebo 047/45 12 329
alebo na mail školy jakabsicova@lucenecszs.sk.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

21.06.2021 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. l2020
07.a 10.júna 2021 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

Žiaci vyskladali na školskom dvore nádherné obrázky z vrchnáčikov z PET fliaš, z ktorých vytvárame krásne mandaly a obrázky. Každá trieda si vymyslela nejaký námet a začalo sa pracovať.
mandala
01.06.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

1.jún - Medzinárodný deň detí oslavujeme ho na celom svete. Na deň detí by sa malo deťom uľaviť napríklad od domácich úloh alebo prípadne zrušiť zákazy a dopriať viac cukroviniek. Pani učiteľky nám pripravili deň plný zábavy, jednotlivo po triedach. Športovú a pohybovú časť našej zábavy sme mali pripravenú na školskom dvore, kde sme si vyšli na dvor zašportovať. Túto časť mala pre nás pripravenú pani učiteľka Arvaiová. Samozrejme potom sme dostali ovocie, sladkosti a džúsy.
den d
01.06.2021 budova na Zvolenskej ceste 2396/39

1.jún sa nám vždy spája s medzinárodným dňom detí.. MDD na našej škole bol plný rôznych športových hier a aktivít, kde na záver žiaci vytvorili pekné mandaly z vrchnákov PET fliaš.
den d
01.06.2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Tento rok Medzinárodný deň detí oslávila každá trieda po svojom. Niektorí žiaci pozerali rozprávky, iní sa hrali s hračkami alebo na tablete. Žiaci si tiež zašportovali, zahrali sa vonku alebo relaxovali. A pochutnali si aj na zmrzline.
den z
26.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Štoplíky z PET-fľiaš, ktoré už niekoľko rokov spoločne zbierame, raz do roka ich využívame na vytváranie zaujímavých obrazov. Túto akciu mala pod dohľadom pani učiteľka Fajčíková a zorganizovala cely priebeh. Postupne sme spolu so svojimi pani učiteľkami vytvárali pripravené obrazy. Pozrite ako sa nám vydarili...
den d
12.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Začiatkom mája nám pán školník pokosil dvor a my sme v rámci PRV hrabali a odnášali trávu do kompostoviska. Keď sme všetko vyhrabali a pozametali, bolo radosť pozerať sa na celý dvor, ako bol pekne upravený. Pracovali sme aj na školskom pozemku, kde sme si zasiali hrach, mrkvu a zasadili zemiaky.
den d
Máj 2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Dopravná výchova tento rok neprebiehala ako obyčajne na dopravnom ihrisku, no v prostredí školy. Žiaci vypracovali niekoľko úloh z oblasti dopravy, zopakovali si dopravné značky a vyrábali dopravné prostriedky.
den z
07.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Druhú májovú nedeľu každoročne oslavujeme „Deň matiek“. Aj žiaci v budove na Erenburgovej ulici celý týždeň, pred týmto sviatkom, žili výrobou rôznych darčekov pre mamičky. Už druhý rok tento sviatok oslavujeme v škole bez účasti matiek. Tento rok žiaci štvrtého ročníka pod vedením pani učiteľky Skýpalovej z niektorých darčekov, ktoré sme zhotovili, vytvorili pekný projekt.
den d
02.5.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Vyučovacie hodiny VYV niekedy máme aj formou rozvoja tvorivosti. Po 1.máji, keď nám rozkvitli púpavy, takou bola aj hodina VYV, keď sme sa učili viť vence a iné ozdoby. Pani učiteľka Fajčíková nám ukázala, čo všetko sa dá z púpavy vyrobiť. Pozrite ako sa nám darilo...
den d
22.04.2021 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2

Deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci vyrábali našu Zem z rôznych materiálov a rôznymi technikami. Z prác sme vytvorili plagáty. Niektorí žiaci si našu Zem uctili športom.
den z
22.04.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

22. apríla má sviatok naša Zem. Pri tejto príležitosti žiaci druhého ročníka spolu so svojou pani učiteľkou Kozákovou vytvorili spoločný triedny projekt, na ktorom vyjadrili nesúhlas so znečisťovaním našej Zeme. K jej sviatku jej vymaľovali pekné kvety, do ktorých ju priam ponorili.
den z
20.04.2021 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. l2020
16.04.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Pani učiteľka Kozáková rozdala po triedach rozprávky a k nim príslušné omaľovánky. Žiaci v triedach spolu so svojimi pani učiteľkami rozprávky a príbehy čítali a obrázky vymaľovali. Príbehy a rozprávky boli rôzne napríklad O kozliatkách, Kubko a Maťko, Včielka Maja, Danka a Janka, Dubkáčik a Budkáčik, Pat a Mat a O krtkovi. Pani učiteľka Kozáková vytvorila zo svojou triedou akoby divadelnú dosku z vymaľovaných postavičiek.
01
08.04.2021

Oznámenie

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že dňom 12.4.2021 škola opäť prechádza na prezenčnú formu vzdelávania za všeobecne platných podmienok.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

15.03.2021

OZNAM

Od zajtra, 16. marca 2021, bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou až do odvolania.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

07.03.2021

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia

Oznamujeme vám, že z dôvodu karantény žiakov a zamestnancov školy na Dukelských hrdinov 2 sa dňom 8.3.2021 mení forma vzdelávania na dištančnú do odvolania. Vzdelávanie bude poskytované žiakom podľa dohodnutých pravidiel.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

26.02.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

V jeden februárový deň nám pani učiteľka Hanoková dala čosi žrebovať. Každá trieda si vytiahla lístok, na ktorom bolo napísané aký materiál má použiť na stavanie snehuliakov. Po vyžrebovaní, každá trieda spolu so svojimi pani učiteľkami sa pustili do stavby svojich snehuliakov. Pri ich zhotovovaní sa používal netradičný materiál. Pani učiteľka Hanoková spolu so svojimi žiakmi na konci týždňa snehuliakov vyhodnotila a odmenila diplomom a chutnou cukrovinkou.
den z
12.02.2021 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10

Táto zima bola na sneh veľmi skúpa, niekoľko ho napadlo okolo sviatku svätého Valentína. A tak sme si išli valentínske srdce vytvoriť vonku rovno do snehu. Spolu s pani učiteľkou Fajčíkovou, sme my piataci , vyšliapali v snehu obrovské srdce. Jeho okraje sme vyzdobili prúžkami krepového papiera. Srdce zdobilo náš školský dvor, pokiaľ ho slniečko neroztopilo.
01
05.02.2021

Oznam
Od 8.februára 2021 sa začína prezenčné vyučovanie
vo všetkých ročníkoch a variantoch
špeciálnej základnej školy aj praktickej školy.

Na základe manuálu Návrat do škôl od 08.02.2021
je potrebné,
aby sa zákonný zástupca žiaka preukázal
negatívnym testom a tlačivom:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pred vstupom do budovy sa bude vykonávať ranných filter.

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke
sa riadia školy a školské zariadenia podľa:

 1. manuálu „Návrat do škôl“ (od 8. 2. 2021),

 2. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

 3. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

 4. celoštátneho COVID automatu, e. miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

14.01.2021
Oznam
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
číslo 2021/9418:2-A1810
sa s účinnosťou
od 11. januára 2021
poskytuje vyučovanie žiakom
naďalej dištančnou formou!
Pre ďalšie informácie sledujte stránku našej školy
www.lucenecszs.sk a médiá.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

08.01.2021
Oznam
Oznamujeme rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že od dňa 11.01.2021 do 15.01.2021 sa mení forma vzdelávania na dištančnú. Úlohy budú pre žiakov zverejňované na stránke školy a na Facebooku – Dištančné vzdelávanie Špeciálna základná škola Lučenec. Žiaci sa do školy vrátia až na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. Podmienky a čas návratu žiakov do školy bude zverejnený médiami, tiež na stránke školy.

Prosíme vás, aby ste sledovali dané informácie a naďalej sa nimi riadili, tak, aby sme sa s vašimi deťmi stretli v škole čo najskôr.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

vianoce
11.12.2020 v piatok na Erenburgovu ulicu zavítala Lucia. Pani učiteľka Fajčíková , v akcii „Zvyky na Luciu“, trochu priblížila, ako kedysi ľudia tieto zvyky aj praktizovali. V sprievode živého adventného venca, Lucia povymetala z tried všetko zlé a vniesla do tried svetlo, pokoj, vieru, lásku a nádej.
Potom sme si ešte pochutnali na vianočnej oblátke s medom a cesnakom od Lucie, k čomu sme dostali aj jabĺčko.
11
09.12.2020

    Morálne ocenenie v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda, je najvyšším stupňom ocenenia a od roku 1999 ho udeľuje minister školstva pri príležitosti Dňa učiteľov za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, či za významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky.

    Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu, vytvárajúcu hodnoty v oblasti rozvoja špeciálneho školstva, výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých žiakov v meste Lučenec, sa tejto pocty dostalo aj pánovi riaditeľovi Špeciálnej základnej školy v Lučenci, Mgr. Jozefovi Porubovičovi.

    Veľká medaila svätého Gorazda mu bola udelená ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Branislavom Gröhlingom dňa 23.novembra 2020 v Bratislave.

    Je to pocta pre pedagóga a dôkaz toho, že stojí za to prekonávať každodenné ťažkosti tohto náročného povolania.

    Preto Vám, pán riaditeľ, patrí zo strany Vašich žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy veľká vďaka a k oceneniu Vám úprimne blahoželáme!

Paed Dr. Martina Jakabšicová
Zástupkyňa riaditeľa školy   

01 02 03

Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta,
a čokoľvek sa tu koná,
dotýka sa všetkých.
(J. A. K. 1668)

   Milí žiaci!

   Váš pán riaditeľ bol ocenený Medailou sv. Gorazda. Je to veľké ocenenie a prebral ho priamo od ministra školstva. Malo sa tak stať v deň narodenia nášho významného vzdelanca, učiteľa a humanistu Jána Amosa Komenského 28. marca. Korona nás všetkých obmedzila a tak medaila našla svojho adresáta o trochu neskôr. To nám však nebráni, naopak žiada sa nám úprimne zablahoželať Vášmu pánovi riaditeľovi k tomuto významnému oceneniu, pretože toto ocenenie dostávajú laureáti za vynikajúce pracovné výsledky, za rozvoj školskej politiky, za inováciu metód a foriem v škole, za efektívnu a inšpiratívnu riadiacu prácu.

   Spolu s Vami, aj s Vašimi učiteľmi, milí žiaci, sa teším, že pracovňu Vášho pána riaditeľa bude zdobiť toto najvyššie rezortné ocenenie. Zaiste je za ním veľa úsilia, práce, premýšľania, prehodnocovania, rozhodovania. To sa dá vtedy, ak celý tím je nasmerovaný na dosiahnutie cieľov. A tým cieľom ste Vy, milí žiaci, Vaše vzdelanie, Vaša príprava pre život, Vaše životné ambície.

   Úprimne pri tejto príležitosti blahoželám Vášmu riaditeľovi- pánovi Porubovičovi! Želám mu, Vašim učiteľom, vychovávateľom i nepedagogickým zamestnancom (lebo toto ocenenie vnímam v kontexte celého zboru) dobré zdravie, žičlivú pracovnú atmosféru, aby sa tešili do práce, ale aj keď z nej odchádzajú do svojich domovov ku svojim rodinám.

PaedDr. H. Bálintová, PhD.     
OÚ Banská Bystrica odbor školstva

4.12.2020 na elokovanom pracovisku Erenburgova ulica 10. začiatkom decembra, v čase keď chodí Mikuláš, žiaci v triedach si dávali otázku: „Bude chodiť Mikuláš, keď je COVID?“ No Mikuláš predsa len prišiel, ale bez čerta a bez anjela. Čo deti najviac zaujímalo bolo, či má Mikuláš pre každého nejakú dobrotu. Mikuláš nesklamal, každý mal v ruke nejaký balíček. 05
4.12.2020 Mikuláš zavítal aj na budovu Zvolenskej cesty a elokované pracovisko Praktickej školy. Okrem vianočnej atmosféry žiaci napiekli perníky a ozdobili stromček, za ktoré ich Mikuláš odmenil sladkosťami. 05
4.12.2020 elokované pracovisko Dukelských hrdinov.
Aj tento školský rok nás navštívil Mikuláš. V niektorých triedach mu žiaci povedali aj básničku alebo zaspievali krásnu pesničku. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu.
mikulas
Ani v týchto časoch, keď sa celý svet zaoberá zdravím a chorobou, nezabúdame na tých, ktorí potrebujú pomoc. Teraz možno ešte viac ako inokedy je naliehavosťou zamýšľať sa a rozprávať sa o právach a povinnostiach ľudí a najmä detí. My sme sa tejto téme venovali 25.11. 2020. Túto akciu si vzala na zodpovednosť p. uč. Kozáková. Spolu so žiakmi sme sa rozprávali o deťoch, ktoré dnes viac ako inokedy potrebujú právo na zdravotnú starostlivosť, či oddych. Taktiež si uvedomujeme ako je dobre, že môžeme chodiť do školy, a máme právo na vzdelanie...tieto práva sú stále mnohým deťom vo svete upierané...aby sme im vyjadrili svoju podporu, spojili sme svoje ruky na znamenie jednoty so všetkými deťmi po celom svete, ktoré potrebujú našu pomoc... prava
Dňa 16.11.2020 sme si na našej budove na elokovanom pracovisku Erenburgova ulica, pripomenuli Medzinárodný deň hudby. Pani učiteľka Skýpalová nám v prezentácií priblížila tému, ktorou sme lepšie spoznali hudobné nástroje a hudobné umenie. Potom sme sa oboznamovali so živou hudbou, ktorá zvýrazňuje rôzne štýly.   prava
06.11.2020 pridané letné číslo časopisu Školáčik. l2020
23.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
Pohybom za zdravím, sme si povedali pri plánovaní jednej z našich akcií, ktorú sme si nazvali „Pohybové hry“. Túto akciu si zobrala na zodpovednosť p. uč. Arvaiová. Jednotlivo po skupinách sme sa v tento deň, každý pohybovali hravo alebo hrali pohybovo, čiže pohybom sme si utužovali zdravie.
192020
19.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
„Covid očami žiakov“ sme si nazvali aktivitu v rámci PRV a VYV. Žiaci maľovali, a aj vytvárali práce na danú tému. Maľovali vírus COVID, tváre pokryté rúškom a vytvárali aj trojrozmernú prácu, ktorá predstavuje vzájomnú pomoc v aktuálnej situácii. Žiaci svoje pocity vyjadrovali tvarmi a farbami..
192020
Vyhodnotenie teoretickej prípravy žiakov na didaktické hry na cvičenia v prírode a účelové cvičenie.
Dňa 19.10.2020 sa realizovala teoretická príprava žiakov na didaktické hry a cvičenia v prírode ako aj účelové cvičenie. Teoretickej prípravy sa zúčastnilo 99 žiakov. Každá triedna učiteľka vo svojej triede venovala 4 vyučovacie hodiny teoretickej príprave žiakov a jednu hodinu sa venovali zapojeniu sa do výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Žiaci mohli tvoriť na tému: „ Ako som vnímal mojimi očami, využíval čas a pomáhal počas pandémie. Ako by som pred ňou vedel chrániť školu, rodinu a kamarátov.“ Do súťaže sa zapojili žiaci z každého ročníka. Umiestnenie školského kola výtvarnej súťaže je nasledovné:
 1. miesto-2. ročník Skupinová práca (p. učiteľka Kozáková)
 2. miesto-8. ročník Jolana Tamášová
 3. miesto– 5. ročník B variant Martin Benda

Práce boli následne zaslané na Okresný úrad mesta Lučenec, odbor krízového riadenia.
Pri realizácii teoretickej prípravy účelového cvičenia sme sa zamerali na nasledujúce tematické celky:
 1. 1. Aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie, živelné pohromy (covid19)
 2. 2. Zdravotná príprava ( potreba ochrany zdravia-covid19)
 3. 3. Riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie CO (covid19)
 4. 4. Pohyb a pobyt v prírode
 5. 5. Dopravná výchova
 6. 6. Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii teoretickej prípravy účelového cvičenia sme sa riadili Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý je pravidelne aktualizovaný.

Vypracovala: Mgr. Radana Árvaiová

19.10.2020 elokované pracovisko na Erenburgovej ulici.
Didaktické a účelové hry tento rok prebiehali netradične. Neboli sme v parku, ale sme ostali v triedach. Tieto hry prebiehali v dvoch dňoch. Prví deň bola teoretická príprava a druhý deň sme plnili zadané úlohy. Opäť sme si utvrdili vedomosti zo zdravovedy, dopravy, prírody, civilnej obrany a tiež sme si trochu zacvičili.
192020
16.10.2020 Koncom októbra sme si naplánovali akciu „Prvá pomoc“, za ktorú bola zodpovedná p. uč. Fajčíková. Celá akcia bola po skupinách v triedach. Každá skupina dostala úlohu, ktorú mali splniť. Každá skupina sa pustila s chuťou do plnenia úloh. Žiaci boli šikovní, vynaliezaví a úlohy splnili na výbornú. 192020
covid

Dňa 8.9.2020 prevzala naša kolegyňa PaedDr. Martina Jakabšicová z rúk Prednostu Okresného úradu v Banskej Bystrici – JUDr. Martina Dolinaja ocenenie: Plaketu J.A. Komenského . Ocenenie jej bolo udelené za dlhoročnú kvalitnú pedagogickú prácu v špeciálnom školstve.

Blahoželáme.

010

Zmena kontaktných údajov školy.

Slovak Telekom ruší poskytovanie e-mailových služieb od 30.11.2020. Z uvedeného dôvodu došlo k zmene e-mailovej adresy školy. Zmeny nájdete v časti „Kontakt".

14.09.2020

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

Dnešný deň, 2. septembra 2020, sa otvorili brány našej školy. Kvôli mimoriadnym opatreniam sa otvorenie školského roka uskutočnilo na školskom dvore za prítomnosti našich malých prvákov a ich rodičov. Ostatní žiaci uvítali školský rok vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi, na ktorých sa určite veľmi tešili, keďže sa mnohí vrátili do školských lavíc po dlhšom čase. Do nového školského roka želáme našim žiakom veľa chuti do učenia.

02
02.09.2020 Školský rok 2020/2021
19.08.2020

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Vážení rodičia zákonní zástupcovia.
Blíži sa deň, kedy sa vaše deti vrátia do školských lavíc. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo manuály pre školy a školské zariadenia (https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Našou snahou je, aby sme zabezpečili bezpečnosť všetkých v škole. Škola zabezpečila dezinfekciu, dostatok dezinfekčných prostriedkov. Rúška sú pre žiakov druhého stupňa povinné a na prvom stupni odporúčané. Školská dochádzka je povinná. Prosím sledujte odporúčania ministerstva školstva, informácie v médiách a riaďte sa nimi. Na stránke školy sme pre Vás pripravili tlačivá, ktoré Vás prosím vyplniť a odovzdať pri prvom nástupe žiakov do školy dňa 2. 9.2020. Verím , že spoločnými silami a spoluprácou predídeme možným problémom a vzdelávanie vašich detí v škole zvládneme.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

29.06.2020 pridané jarné číslo časopisu Školáčik. z2020
Prvý deň v škole.
1.jún 2020, Deň detí, sa stáva dňom opätovného spustenia prevádzky školy. Rodičia doprevádzajú svoje detí a podpisujú predpísané tlačivá. Žiaci sa zvítajú so svojimi vyučujúcimi aj spolužiakmi. Radosť z prítomnosti v škole, po dlhšej prestávke, je na oboch stranách. Škola má pripravený program vzdelávania, vo veselej forme, bez klasifikácie a hodnotenia.
Vážení rodičia, ďakujeme Vám, že ste počas mimoriadnej situácie boli s nami v telefonickom a mailovom kontakte, že ste podmienky na prijatie akceptovali a svoje deti s dôverou zverili našim pedagógom na opätovné vzdelávanie.

Mgr. Jozef Porubovič
Riaditeľ školy   

1_jun_2020
28. marca
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
den ucitelov
10.03.2020 pridané zimné číslo časopisu Školáčik. z2020
21.2. 2020 sa konal karneval na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. K jedným z najočakávanejších podujatí v našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Krásne vyzdobená spoločenská miestnosť sa zmenila na tanečný parket s rôznymi krásnymi maskami našich spolužiakov. Bolo čo obdivovať. Karneval začala pani učiteľka Skýpalová, ktorá pre nás pripravila rôzne zaujímavé súťaže. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala dobrá hudba, na ktorú sme si všetci spoločne zatancovali. Všetci sme prežili jedno čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky. karneval
Dňa 21.2.2020 sa v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil každoročný karneval. Ako to na karnevale býva, masky sa nám najskôr predviedli a predstavili, a napokon sa odfotili. Súťaží bolo neúrekom, jedna z nich bola aj hodnotenie masiek, ktorej podmienkou bolo, zotrvať v maskách počas celého karnevalu. Porota nakoniec rozhodla nasledovne:
 1. miesto-KRÁĽ ARTUŠ – Ján Porteleki 6.A
 2. miesto-DEDKO – Krištof Mikulášek 7.ročník,
 3. miesto– CIGÁNKA – Kasandra Demeová 8.ročník,
  UPÍR – Adrián Stojka 6.B
V rámci kolektívnych masiek sa umiestnili nasledovné masky:
 1. miesto-SCOOBY DOO – žiaci 9.B,
  SPONGE BOB – žiačky 6.A,
  DEDKO A BABKA – žiaci 8.ročníka
 2. EMÁČKY – žiačky 7.ročníka
Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Mgr.Šoltésová

gdgd
Dňa 30.1.2020 sme sa mohli vyšantiť v snehu. Pani Zima, túto sezónu, tak skúpa na sneh, nám dopriala aspoň tento deň. Fakt, to bol len jeden deň, lebo naše snehuliaky, naša stonožka a všetky výtvory, ktoré sme zo snehu vytvorili, sa na druhý deň zmenili na hŕby snehu. No predsa vďaka, aj za tento sneh! sneh
Dňa 28.1. 2020 sa naši žiaci stretli v telocvični, kde si v prítomnosti pani Renaty Oláhovej z Únie nevidiacich a slabozrakých  pripomenuli Medzinárodný deň Braillovho  písma. Táto pani nás oboznámila so životom L. Brailla, s písmom, ktoré pre nevidiacich vytvoril. Dozvedeli sme sa aj to, aké špeciálne pomôcky pre nevidiacich existujú. Naši žiaci si mohli vyskúšať chôdzu so zakrytými očami. Brail
Každý školský rok pravidelne Novohradská knižnica pripravuje pre nás tvorivé dielne. Zakaždým nás prekvapia tety knihovníčky niečím zaujímavým. Pripravujú tematické aktivity, vždy niečo vyrábame alebo maľujeme. Ale skôr ako sa pustíme do práce, teta knihovníčka nám vždy prečíta nejaký zaujímavý príbeh. dielne
V januári nám pani učiteľka Arganová v budove na Erenburvoje ulici, vyhlásila súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku. Každá trieda sa snažila urobiť čo najkrajšiu tú svoju. Potom sme búdky zavesili vonku, nasypali do nich vtáčí zob, aby mali čo vtáčiky zobkať. vtak
Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do 13.ročníka celoslovenskej kampane s názvom Červené stužky rôznymi aktivitami a samozrejme umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
- počas mesiaca október 2019 prebiehala aktivita, ktorej podstatou bolo vyplniť vnútro nakreslenej červenej stužky rôznym materiálom červenej farby
- 17.októbra 2019 prebehol na školskom dvore na Zvolenskej ceste turnaj tried vo vybíjanej, ktorý sa uskutočnil v rámci súťaže „Športom pre Červené stužky“
- 23.októbra 2019 sa uskutočnila Prezentácia ku Kampani, v ktorej boli žiaci informovaní o danej problematike a oboznámení s aktivitami Červených stužiek
- 25.októbra prebehli besedy s pracovníkmi CPPPa P na tému „Závislosť a duševné zdravie“ a „HIV / AIDS“
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- výtvarná súťaž „ Pohľadnica pre Červené stužky", ktorá je vyjadrením zamerania súťaže
- počas mesiaca november prebiehala školská súťaž „O najkrajšieho anjela s červenou stužkou“
- 12.novembra 2019 bol premietnutý film s názvom „Drogová závislosť – Droga na 1.mieste“
- v novembri sa vyrábali červené stužky na hodinách PRV a VYV a v týždni od 25.novembra do 1.decembra 2019 sa nosili ako prejav solidarity voči všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo postihnutí chorobou AIDS
- 25.novembra 2019 sme sa zapojili na zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS do súťaže „Živá“ Červená stužka
Zodpovedná osoba: Mgr.Erika Šoltésová
vianoce
Dňa 18.12.2019 aj na Zvolenskej ceste sa konala vianočná besiedka, kde si žiaci veselým programom pripomenuli vianočné tradície a na záver s učiteľmi zaspievali spoločnú pieseň. vianoce
Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili žiaci našej školy aj tohto roku 17.decembra 2019. V budove na Erenburgovej ulici sme pripravili pre spolužiakov pekný kultúrny program. Na úvod Vianočnej besiedky prítomných privítala pani učiteľka Skýpalová. Počas vystúpení sme mohli vidieť vystúpenie žiakov našej školy. I. stupeň spríjemnil program piesňami a tancami. II. stupeň zastupovali žiaci 5. ročníka scénkou Vianočná vločka. Na záver sa pani učiteľka Skýpalová poďakovala za príjemné predpoludnie a popriala všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2020. Úplnú bodku za programom spravili všetci žiaci spoločnou piesňou od Dominiky Mirgovej s názvom Šťastné a veselé. vianoce
13. december 2019 bol deň svätej Lucie. A v našej budove na Erenburgovej ulici sa niesol ako „Deň predvianočných tradícií“. Pani učiteľka Fajčíková so svojimi žiakmi nám stvárnila „Luciu“, ktorá prináša svetlo a vymetá všetko zlé. Ďalšie predvianočné tradície nám priblížila formou prezentácie. A na koniec sme si urobili akoby „Štedrý večer“, jedli sme oblátky s medom a cesnakom a jabĺčka. tradicie
6. decembra 2019 sme boli všetci v očakávaní Mikuláša na elokované pracovisko Erenburgova ulica. Od rána bolo napätie medzi žiakmi, či príde s Mikulášom aj čert. A veru prišiel. Až naháňal hrôzu, taký bol strašný. Báli sme sa ho, ale Mikuláš mu nedovolil, aby nám robil zle. Mikuláš bol dobrý, usmiaty a kôš mal plný darčekov, ktoré nám rozdával. mikulas
Dňa 29.11.2019  pre nás pani učiteľka Mičianiková pripravila veľmi zaujímavú akciu na elokovanom pracovisku na Erenburgovej ulici. Formou prezentácie nám priblížila postupne všetky práva detí a ukázala nám skutočnú realitu, ako veľmi sa porušujú práva dieťaťa. Potom sme si ich pripomenuli ešte rôznymi aktivitami. Nakoniec naši piataci vytvorili pekný prehľadný projekt „Kódex detských práv“ prava deti
vianoce

Koncom októbra nám pani učiteľka Marcela Spurná pripravila súťažnú výstavku „O ježkovi Jožkovi“. Z každej triedy sa dostali nejaké práce na súťažnú nástenku. Pozrite sa ako sme sa snažili...

jezko
Každoročne nám pani učiteľka Fajčíková naplánuje akciu o prvej pomoci. Túto akciu 25.10.2019 pripravila pre nových žiakov, ktorí sú v prvom ročníku. Pre nás starších je to akési opakovanie. No vždy nás to baví, lebo zakaždým to prezentuje inak a zaujímavo. prva
Dňa 18.10.2019 žiaci 2. stupňa navštívili v Lučenskej synagóge unikátnu výstavu sôch svetoznámej čínskej pamiatky s názvom Terakotová armáda. Predstavuje verné repliky terakotových bojovníkov cisára Čchin, prvého zjednotiteľa Číny. Pôvodnú Čínsku terakotovú armádu objavili v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si a pozostáva z viac ako 8000 bojovníkov. Terakotová (terakota je druh keramiky, pálená pórovitá hlina) armáda je súčasťou veľkého komplexu hrobky cisára. Jej objav je jedným z najvýznamnejších archeologických počinov v 20. storočí. tera
V rámci Kampane Červené stužky na tému Športom pre Červené stužky sa dňa 17.10.2019 v budove na Zvolenskej ceste uskutočnil turnaj vo vybíjanej. Hrala každá trieda po 5 hráčov a 1 kapitán na 15 minút. Žiaci sa zo všetkých síl usilovali nejakým spôsobom vybiť súpera, niekedy bola táto cesta dosť ťažká, ale napokon sa ukázali tí lepší a šikovnejší. Každá trieda dostala diplom za účasť v turnaji a sladkú odmenu.

Zodpovedná : Mgr. Erika Šoltésová

01
Dňa 11.10.2019 sa uskutočnila teoretická príprava žiakov na účelové cvičenie a didaktické hry a cvičenia v prírode. Následne 16.10.2019 sa cvičenia realizovali na jednotlivých stanovištiach v mestskom parku v Lučenci pod vedením pani učiteľky R. Arvaiovej. co
Dňa 9.10.2019 si žiaci v budove na Zvolenskej ceste pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. V dokumente „Cesta mlieka“ sa oboznámili s výrobou a spracovaním mlieka a mliečnych produktov. V prezentácii sme sa zamerali na rôzne druhy mlieka, ako aj spôsoby získavania rôznych náhrad mlieka.
Počas dňa sme zrealizovali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Okrem súťaže v ochutnávke mlieka a mliečnych výrobkov sme uskutočnili herné činnosti, osemsmerovky, ako i triedenie rôznych obalov z mliečnych výrobkov do správnych nádob. V závere sa každý žiak zúčastnil ankety a vyjadril svoj názor, či má / nemá rád mlieko. Z ankety vyplynulo, že žiaci nevynechajú mlieko a mliečne produkty zo svojho jedálneho lístka. Všetci žiaci si pochutnali na tvarohových a bryndzových jednohubkách.

Ocenené boli 3 triedy, ktoré získali diplomy a 2 najlepší „ochutnávači“.

 1. miesto-I.Z 6.roč.6.A
 2. miesto-III.Z 7.roč.
 3. miesto– II.Z 6.roč.6.B
„ochutnávači“ Sebastián Berky -9.roč.9.B a Viktor Balog 7.roč.

Mgr. Mária Mariničová

gdgd
Dňa 02.10.2019 škola oslávila 70. výročie založenia Špeciálnej základnej školy.
Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 2396/39 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vtedajšej ČSR.
Dňom 10. septembrom 1949 sa začala písať bohatá história našej školy, ktorú ....čítaj tu
70výročie
70výročie
01.10.2019 pridané letné číslo časopisu Školáčik. j2019

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu, pod hlavičkou #BeActive, sme dňa 24.09.2019 organizovali futbalový turnaj tried na Zvolenskej ceste.

Turnaja sa zúčastnili tímy:
ŠAŠOVCI
HRAŠKOVCI
DÁŽĎOVKY
CLUB VÍŤAZSTVA
PUMY
DELFÍNY
KING

Umiestnenie bolo nasledovné:

 1. miesto CLUB VÍŤAZSTVA
 2. miesto HRAŠKOVCI
 3. miesto PUMY

Mgr. Árvaiová Radana

gdgd

Pani učiteľka Martina Čižmárová pripravila 27.9.2019  v budove na Erenburgovej ulici akciu, ktorú nazvala “Moja obľúbená kniha“. Prečítala nám úryvok z rozprávky a my sme hádali jej názov, a tak to opakovala s niekoľkými rozprávkami. Potom sme mali aktivity na prečítané rozprávky. Nakoniec sme dej rozprávky zostavovali  pomocou obrázkov.

kniha
02.09.2019 Školský rok 2019/2020