top

zvcesta

facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

erenburgova

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 01.12.2023

01.12.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Zimná výzdoba

Žiaci s radosťou privítali zimu s výzdobou okna.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

28.11.2023 Špeciálna základná škola
Zdravá výživa

V novembri sme mali tému ,,Zdravá výživa", so žiakmi sme sa rozprávali o zdravej strave, čo je a čo nie je prospešné pre zdravie. Rozprávali sme ako si máme chrániť, a starať sa o zuby, aby boli zdravé. Spoločne sme vytvorili rôzne plagáty.

Mgr. Andrea Illéšová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň televízie

Každý rok, 21. novembra, Svetový deň televízie uznáva, že televízia zohráva dôležitú úlohu pri prezentovaní rôznych problémov, ktoré ovplyvňujú ľudí. Ďakujeme.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

24.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň nevidiacich

Pri tejto príležitosti k nám zavítala pani Renáta Oláhová z Únie pre nevidiacich v Lučenci. Ukázala nám pomôcky, ktoré uľahčujú život nevidiacim ľuďom. Mohli sme si ich vyskúšať. Ďakujeme.

Mgr. Dana Dananajová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

24.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
November v triede III.D

Naša jesenná výzdoba.

Mgr. Adriana Balogová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

24.11.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

BIO - ľudské telo - orgány.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

21.11.2023 Špeciálna základná škola
Prevencia proti drogám

Na besedu pod názvom PREVENCIA PROTI DROGÁM sme na našu školu prizvali pracovníčku ORÚVZ Lučenec p. Gubániovú. Našich žiakov oboznámila s nástrahami a zároveň aj prevenciou všetkých omamných látok. Bc.Klementová

Bc. Iveta Klementová
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

16.11.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Medzinárodný deň bez fajčenia si deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov pripomenuli, ako vždy pohybovými aktivitami.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.11.2023 Špeciálna základná škola
November v triede II.Z

Žiaci z II.Z triedy v počítačovej učebni.

PaedDr. Renata Arpányiová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

15.11.2023 Špeciálna základná škola
November v triede I.Z

Pracovné vyučovanie v I.Z triede.

Mgr. Zuzana Chobodová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

13.11.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Matematika - počítanie do 100 zo zvyškom.
SJL- písanie rodina, mena, priezviska, bydliska s prvkami artefiletiky.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Práce žiakov

Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy vytvorili žiaci 5. ročníka pekné práce.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Zdravá výživa

Dňa 8.11.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili náučnej besedy o zdravej výžive, zdravom životnom štýle. Besedu viedla Mgr. Gubániová z RÚVZ Lučenec. Formou prezentácie nám priblížila dôležitosť správnej hygieny a skladovania potravín, ako aj ich zloženiu a trvanlivosti. Žiakom tiež priblížila nové trendy v stravovaní, aká strava nám prospieva, koľko energie zo stravy získavame, prečo je dôležité mať vyváženú stravu, kedy a koľko jesť. Venovali sme sa aj nevhodným nápojom, ktoré majú veľký vplyv na naše zdravie, najmä zdravie mladých ľudí a detí. Veríme, že táto téma poskytla žiakom užitočné informácie, ktoré využijú aj v živote.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Prezentácia učebných odborov SOŠ želovce

Dňa 7.11.2023 k nám zavítali pedagógovia zo Strednej odbornej školy v Želovciach, aby nám bližšie predstavili svoje učebné odbory v škole. Pani výchovná poradkyňa Koreňová nám pomocou prezentácie ukázala, aké činnosti sa vykonávajú v jednotlivých odboroch, aké je uplatnenie absolventov odborov a kde sa môžu zamestnať. Informovala nás o živote v škole, ale aj v internáte, oboznámila nás s poplatkami. Zdôraznila, že kladú veľký dôraz na zodpovednosť žiakov, vychovávajú a vedú ich k samostatnosti, čím ich pripravujú do života. Žiaci okrem školských povinností majú možnosť sa aj zabávať či venovať svojim záľubám, chodením do prírody, turistikou alebo športovaním. Nakoniec sme si vyskúšali aktivitu priraďovania jednotlivého ovocia a zeleniny k správnym druhom.

Mgr. Erika Šoltésová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

08.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
November v triede IV.D

Ako pracujú žiaci v IV.D triede.

Mgr. Dana Dananajová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Medzinárodný deň jablka

So žiakmi sme si pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Upiekli sme jablkový koláč a vytvorili nástenku plnú jabĺk.

Mgr. Zuzana Ďuricová, Mgr. Veronika Pappová
triedne učiteľky   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Súťaž Hovorme o jedle

V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do XI. ročníka súťaže Hovorme o jedle. Zrealizovali sme rôzne aktivity, ktorými si žiaci osvojili správne stravovacie návyky a tým prispeli k budovaniu povedomia o význame potravín a zdravom životnom štýle. Jednou z aktivít daného projektu je i výtvarná súťaž Chutné maľovanie, kde naši žiaci prispeli peknými prácami.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

06.11.2023 pridané letné číslo časopisu Školáčik.

2023 2023

03.11.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
JESEŇ ŽIVOTA

Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Ani v tomto školskom roku sme na nich nezabudli a pripomenuli sme si tento deň prezentáciou o tom, ako sa máme správať k starším, ako sa kedysi starí ľudia prírodne liečili a ako si predpovedali počasie. Pozreli sme si film zo života starších ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. Nakoniec sme spolu so všetkými deťmi vyrobili plagát s názvom JESEŇ ŽIVOTA, kde každá trieda prispela svojím výtvorom, ktorého tému si vyžrebovali.

Mgr.Zuzana Jarošová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

02.11.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Žiaci z ŠKD v relaxačnej miestnosti Snoezelen.

Bc. Iveta Klementová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

27.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Číselný dážď do 10 - priraďovanie k číslu správny počet prvkov.
Počítame do 100 - artefiletika znázornenie desiatok a jednotiek.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 Špeciálna základná škola
Helloweenska párty

25.10. 2023 sa v rámci krúžku " Spievaj si slávičku" uskutočnila helloweenska párty. Deti sa predstavili v originálnych maskách. súťažili, plnili rôzne aktivity, zatancovali si a občerstvili sa rôznymi dobrotami.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Krásna jeseň detí z ŠKD na ulici Dukelských hrdinov

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

26.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Výstava s názvom „Záhrada v meste“

Dňa 20.10.2023 sme sa zúčastnili výstavy s názvom „Záhrada v meste“ v Mestskom múzeu a radnici Lučenec. Naši žiaci si mali možnosť prezrieť výrobky z prírodných materiálov vo farbách jesene, ktoré vyrobili žiaci zo základných škôl z Lučenca. Žiaci zo Strednej odbornej školy v Želovciach sa postarali o dotvorenie a aranžovanie výstavy, zároveň so svojimi pedagógmi predviedli ukážky viazania vencov. Popri výstave jesenných výrobkov sme boli pozrieť aj stálu expozíciu na Radnici.

Mgr. Erika Šoltésová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Utvrdzovanie písmena ä, ŕ.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

25.10.2023 Špeciálna základná škola
Výroba veselých šarkanov

Žiaci III.Z triedy počas hodiny vyrobili veselých šarkanov.

Mgr. Jana Skýpalová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Matematika - hra s číslami do 100.

Mgr. Ingrid Oravcová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

20.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jesenné tvorenie

Žiaci I.D triedy počas hodiny kreatívne tvorili na tému "Jesenné tvorenie."

Mgr. Zuzana Ďuricová  
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

19.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Deti v ŠKD na ulici Dukelských hrdinov si ruky najskôr pekne zababrali a potom ešte krajšie vyumývali. S veselým ježkom sme si spolu pripomenuli Svetový deň umývania rúk.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

18.10.2023 Špeciálna základná škola
Krúžková činnosť

Krúžková Činnosť v mesiaci október p.uč. Mgr. Ingrid Oravcová, Spievaj si, slávičku (hudobno - pohybový)

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Takto sme si v ŠKD pripomenuli medzinárodný deň umývania rúk

Bc. Iveta Klementová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity

Pohybové aktivity žiakov v ŠKD.

Eva Kušniarová   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

17.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Deň prírodnín

Žiaci si prilepili na kartón rôzne prírodniny: šípky, listy, piliny, korok, šupky, šišky atď. Takto si vyrobila každá trieda krásne kvety a črepník z kartónu.

Bc. Gabriela Hoľková   
asistent učiteľa   

2023 2023 2023 2023

 

16.10.2023 Špeciálna základná škola
Školská záhrada - Enviroprojekt 2023

Od septembra do novembra sa v našej škole realizuje ENVIROPROJEKT 2023. Projekt je zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Našou snahou je podporiť aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučbe. Cieľom projektu je revitalizácia areálu školy na školskú záhradu. V školskej záhrade sme vybudovali vyvýšené záhony na zeleninu, bylinky a kvety. V záhrade pribudli aj dva vyvýšené záhony so skleníkom ale aj kompostéry. V skleníkoch si žiaci v jarných mesiacoch budú môcť vypestovať priesady byliniek a kvetín. Žiaci s pedagógmi vysadili sadenice čučoriedok a ovocné dreviny. Na ošetrovanie záhonov a drevín budú žiaci využívať novo zakúpené záhradné náradie. V rámci projektu sme v septembri so žiakmi navštívili mestské sady, ktoré sa nachádzajú v záhradkárskej oblasti v Lučenci. Tu žiaci videli široký sortiment ovocných drevín, liečivé a medonosné byliny. Žiakov veľmi zaujal apidomček, kde videli život včiel zblízka.
Súčasťou návštevy bola ochutnávka menej známych druhov ovocia.

Pomocou projektu sme z našej školskej záhrady vytvorili živú učebňu, ktorá je veľkým prínosom pre našich žiakov.

Ing.Emília Šulajová a Mgr. Marcela Batópálová

2023 2023 2023 2023

 

13.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede IV.Z

Žiaci triedy IV.Z, predmet Geografia - mapa Slovenska a Matematika.

Mgr. Ingrid Oravcová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

12.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Zážitkové učenie v parku

Príroda ponúka veľa možností na vzdelávanie a opakovanie získaných vedomostí i mimo priestorov školy a triedy. Preto si žiaci 5. ročníka formou zážitkového učenia v parku zopakovali násobilku.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023

 

12.10.2023 elokované pracovisko Erenburgova ulica 10
Práce triedy II.E

Žiaci 5. ročníka si na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy zhotovili jesenné dekorácie, čím skrášlili priestory našej školy.

Mgr. Mária Mariničová
triedna učiteľka   

2023 2023

 

10.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Október v triede IV.D

Takto pracujeme v IV.D triede s pani učiteľkou Dananajovou.

2023 2023 2023 2023

 

10.10.2023 Špeciálna základná škola
Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode

Vyhodnotenie účelového cvičenia a didaktických hier a cvičení v prírode, ktoré sa konalo v dňoch 5.10.2023 a 6.10.2023.

Téma: Aktuálne problémy ľudstva – ochrana zdravia, vznik mimoriadnych situácií a ich predchádzanie so zameraním na živelné pohromy.

Teoretická časť:
Termín: 5.10.2023

Teoretická časť Účelového cvičenia sa uskutočnila na budovách školy Zvolenská cesta, Erenburgova ulica, Dukelských hrdinov v zmysle platných učebných osnov učiva ,, Ochrana života a zdravia z daných tematických celkov “ a „ výchova k bezpečnému správaniu“ :
- Zdravotná príprava
- Pohyb a pobyt v prírody, jej ochrana
- Civilná ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí
- Dopravná výchova

Praktická časť:
Termín: 6.10.2023

Žiaci si po oddychu v Mestskom parku v Lučenci overili a precvičili svoje vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti Účelového cvičenia, didaktických hier a cvičení v prírode na jednotlivých stanovištiach. Realizoval nácvik evakuácie žiakov a zamestnancov školy ako aj chemický poplach. Účelové cvičenie a didaktické hry v prírode boli zamerané na aktuálne problémy ľudstva, zdravotnícku prípravu, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy, dopravná výchova a výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Triedy medzi sebou súťažili a v závere boli vyhlásené výsledky.

1. MIESTO – V.E
2. MIESTO – I.E,
3. MIESTO – II.E,IV.E

Vypracovala : Mgr. Radana Árvaiová

2023 2023 2023 2023

 

10.10.2023 ŠKD elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
ŠKD aktivity

Prvý mesiac nového školského roka zvládli deti z ŠKD na ul. Dukelských hrdinov na jednotku.

Eva Kmeťková   
vychovávateľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Svetový deň hospodárskych zvierat

Žiaci I.D triedy si pripomenuli Svetový deň hospodárskych zvierat.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

09.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Október v triede III.D, pani učiteľka Mgr. Adriana Balogová

2023 2023 2023

 

06.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Výstava Obri oceánov

So žiakmi tretieho ročníka sme navštívili výstavu Obri oceánov. Žiaci videli zmenšeniny morských živočíchov a vyskúšali interaktívne aktivity.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede V.Z, pani učiteľka Mgr. Andrea Illéšová

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede III.Z, pani učiteľka Mgr. Jana Skýpalová

2023 2023 2023 2023

 

05.10.2023 Špeciálna základná škola
Október v triede II.Z, pani učiteľka PaedDr. Renata Arpányiová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 Špeciálna základná škola
Píšeme a čítame IV.Z tr. uč. Mgr. Ingrid Oravcová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jesenný nákup

S našimi tretiakmi sme sa vybrali na nákup do obchodu. Žiaci si sami vybrali a aj zaplatili nákup. Cestou do školy sme si nazbierali gaštany na jesenné tvorenie a po príchode do školy ich čakala odmena. Čo si kúpili, to si aj zjedli.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň si žiaci v rámci Európske týždňa športu vyskúšali rôzne športové aktivity.

Mgr. Zuzana Ďuricová
triedna učiteľka   

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Chobodovej - naši prváci

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Arpányiovej.

2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Trieda pani učiteľky Oravcovej.

2023 2023 2023 2023

 

28.09.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity za mesiac september

Tento mesiac sme žili vďačnosťou. Vďačnosťou za každý deň a za tieto deti, ktoré sú jedinečné presne také aké sú a sú pre všetkých nás, ktorí s nimi môžeme pracovať a byť..

Bc. Miroslava Kušniarová, Eva Kušniarová, Bc. Iveta Klementová
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

19.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom.

2023 2023 2023 2023

 

04.09.2023 Špeciálna základná škola
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dňa 4.9. 2023 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. V úvodnom príhovore riaditeľ ŠZŠ Jozef Porubovič privítal všetkých žiakov, pedagógov a poprial veľa úspechov v práci v novom školskom roku.

04.09.2023 Školský rok 2023/2024


    R

vub

min_fin

EYOF_BB