top

zvcesta

facebook

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

erenburgova

Úvod

Aktuality - posledná aktualizácia : 03.10.2023

03.10.2023 Špeciálna základná škola
Píšeme a čítame IV.Z tr. uč. Mgr. Ingrid Oravcová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Jesenný nákup

S našimi tretiakmi sme sa vybrali na nákup do obchodu. Žiaci si sami vybrali a aj zaplatili nákup. Cestou do školy sme si nazbierali gaštany na jesenné tvorenie a po príchode do školy ich čakala odmena. Čo si kúpili, to si aj zjedli.

Mgr. Zuzana Ďuricová

2023 2023 2023 2023

 

03.10.2023 elokované pracovisko Dukelských hrdinov č.2
Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň si žiaci v rámci Európske týždňa športu vyskúšali rôzne športové aktivity.

Mgr. Zuzana Ďuricová

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Chobodovej - naši prváci

2023 2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
September v triede pani učiteľky Arpányiovej.

2023 2023 2023

 

29.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom. Trieda pani učiteľky Oravcovej.

2023 2023 2023 2023

 

28.09.2023 ŠKD Zvolenská cesta
ŠKD aktivity za mesiac september

Tento mesiac sme žili vďačnosťou. Vďačnosťou za každý deň a za tieto deti, ktoré sú jedinečné presne také aké sú a sú pre všetkých nás, ktorí s nimi môžeme pracovať a byť..

Bc. Miroslava Kušniarová, Eva Kušniarová, Bc. Iveta Klementová
vychovávateľky   

2023 2023 2023 2023

 

19.09.2023 Špeciálna základná škola
Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese

Využívanie prvkov artefiletiky vo vyučovacom procese - triedy pre žiakov s autizmom.

2023 2023 2023 2023

 

04.09.2023 Špeciálna základná škola
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Dňa 4.9. 2023 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. V úvodnom príhovore riaditeľ ŠZŠ Jozef Porubovič privítal všetkých žiakov, pedagógov a poprial veľa úspechov v práci v novom školskom roku.

04.09.2023 Školský rok 2023/2024


    R

vub

min_fin

EYOF_BB