top

 

 

 

Faktúry

Máj 2023

Dátum Text Suma Dodávateľ Variabilný symbol Z=zmluva
O=objednávka
02.05.2023 Záloha za elektrinu 185,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200208800 Z=zmluva
02.05.2023 Záloha za elektrinu 101,00 € 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina 5200299800 Z=zmluva
02.05.2023 Čistiace potreby 342,15 € 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2023009131 O=objednávka
02.05.2023 Výkon ZO za 05/2023 36,00 € 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 2023193 Z=zmluva
02.05.2023 KB 05/2023 60,00 € 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 123052145 Z=zmluva
02.05.2023 Záloha za plyn 3750,00 € 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 8640215296 Z=zmluva
03.05.2023 Sužby mobilnej siete 25,14 € 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 80575521 Z=zmluva
03.05.2023 Vyriešenie požiadaviek za 04/2023 90,00 € 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno 2023125 O=objednávka
03.05.2023 Stravovanie zamestnanco v04/2023 261,66 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 23031 Z=zmluva
03.05.2023 RN žiaci 04/2023 429,84 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 23029 Z=zmluva
03.05.2023 Prenájom nebytových priestorov 200,00 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2023134 Z=zmluva
03.05.2023 Prenájom nebytových priestorov 1371,93 € 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 2023135 Z=zmluva
03.05.2023 RN žiaci 04/2023 1732,72 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 292023 O=objednávka
03.05.2023 Stravovanie zamestnanci 04/2023 29,88 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 272023 Z=zmluva
03.05.2023 Stravovanie zamestnanci 04/2023 602,58 € 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec 262023 Z=zmluva
03.05.2023 Výkon činnosti technika BOZP a PO 45,00 € 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo 9052305 Z=zmluva
03.05.2023 Služby pevnej siete 87,34 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8327262219 Z=zmluva
03.05.2023 Čistiace potreby 33,98 € 46082182, PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 2023009390 O=objednávka
11.05.2023 Služby mobilnej site 18,00 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8327262174 Z=zmluva
11.05.2023 Všeobecný materiál 523,68 € 36052213 HURTÍK s. r. o, Husova 1, 984 01 Lučenec 23101129 O=objednávka
15.05.2023 Okenné rolety 3267,79 € 36635545 LUKRAPLAST, s.ro., Ul.A. E. Timku 6082/5, 984 01 Lučenec 11052023 O=objednávka
15.05.2023 Vodné,stočné a zrážkovká voda 355,09 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2231108875 Z=zmluva
17.05.2023 Školské potreby 108,24 € 32627211 Tibor Varga TSV Papier, Adyho 18, 984 01 Lučenec 190325464 O=objednávka
17.05.2023 Telekomunikačné služby 27,00 € 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava 8327747906 Z=zmluva
17.05.2023 Servis služobného auta - prehliadka 91,80 € 36056731 autosport Szilágyi, s.r.o., Železničná 26, 985 54 Lovinobaňa 20230329 O=objednávka
19.05.2023 Vodné a stočné 136,66 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 2231112443 Z=zmluva
19.05.2023 Vodné,stočné a zrážkovká voda 102,29 € 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 223112444 Z=zmluva
22.05.2023 Servisný prenájom zariadení 170,11 € 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava 9162300412 Z=zmluva
26.05.2023 Servisný prenájom rohoží 52,08 € 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava 2420725 Z=zmluva
26.05.2023 Webinár 144,00 € 31592503 Poradca podnikateľa s. r. o, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 9500042966 O=objednávka
30.05.2023 Webinár 79,20 € 26426218 Seminária s.r.o.Naskové 1335/1i,150 00 Praha CZ 7231124 O=objednávka
30.05.2023 Telekomunikačné služby 24,45 € 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 1471308417 Z=zmluva